Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 39 of 60)

Pages:60
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 60
Kundestøtte -
39
Ingenting vises på skjermen
Datamaskinen er i hvilemodus eller strømsparingsmodus.
1.
Hvis datamaskinen er i strømsparingsmodus, trykker en tast på tastaturet for
å "vekke opp" maskinen.
2.
Hvis datamaskinen er i hvilemodus, trykk på strømknappen. Etter en kort
pause bør lampen begynne å lyse og du kan da bruke datamaskinen igjen.
En skjermsparer er muligens aktiv.
1.
Trykk på en tast for å aktivere displayet på nytt.
2.
Hvis du ønsker å endre skjermsparerens egenskaper:
a.
Lukk alle åpne programmer, med unntak av Windows.
b.
Høyreklikk et tomt sted på Windows-skrivebordet.
c.
Velg
Personliggjør
fra menyen.
d.
Klikk på
Skjermsparer
-ikonet.
e.
Juster egenskapene for skjermspareren og strømsparings-funksjonene
etter eget behov.
Kontroller tilkoblingene:
1.
Kontroller strømkabelforbindelsen mellom notebook-maskinen og strømuttaket.
Kontroller stikkontakten:
1.
Plugg inn et hvilket som helst annet elektrisk apparat i stikkontakten på veggen for å kontrollere at den er i orden.
2.
Hvis den ikke aktiveres, kan kontakten være defekt.
Prøv å tilbakestille datamaskinen:
1.
Koble strømkabelen fra stikkontakten, ta ut batteriet, og hold på/av-knappen inne i minst ti sekunder.
2.
Slipp den så opp, sett batteriet på plass, koble til strømkabelen igjen, og trykk på/av-knappen for å slå maskinen på.
Kontroller batteriet:
1.
Kontroller at batteriet er satt inn riktig.
2.
Kontroller at batteriet er tilstrekkelig oppladet.
3.
Koble til vekselstrømadapteren og forsøk å starte notebook-maskinen.
Koble fra eller fjern ekstra utstyrsenheter:
En defekt enhet eller et tom batteri kan forhindre at systemet starter i visse situasjoner.
Fjerne ekstra eksterne enheter
Disse enhetene kan omfatte en skriver, en skanner, et modem, osv.
1.
Koble alle eksterne enheter fra datamaskinen.
2.
Prøv å starte datamaskinen på nytt, og kontroller om den virker som den skal.
3.
Hvis den ikke gjør det, henvender du deg til kundekontaktsenteret.
Sample
This manual is suitable for devices