Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 38 of 60)

Pages:60
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 60
38 -
Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok
D
IAGNOSE
OG
REPARASJON
Vi opplever alle å få problemer med datamaskinen av og til, så få ikke panikk! Før du kontakter kundeservice, må du lese
følgende. Denne feilløsningsveiledningen vil hjelpe deg å diagnostisere og løse noen vanlige problemer. Merk deg at de
løsningene vi foreslår i de enkelte tilfellene nedenfor ikke nødvendigvis er begrenset til akkurat det tilfellet og muligens også
kan brukes til å løse andre datamaskinproblemer.
Merk:
Sjekk de nyeste reparasjonene på
www.packardbell.no
. Vår elektroniske Feilløsning kan hjelpe deg å finne
løsninger med noen få klikk på musen!
De 5 feilløsningstilfellene øverst på listen
Kikk på "symptomene" beskrevet nedenfor, se om de matcher problemet du har med datamaskinen og følg trinnene for å
løse problemet. Husk også å lese anbefalingene våre i avsnittet
Trygg databehandling
(side 28) for å få mest mulig utbytte av
datamaskinen og forebygge fremtidige problemer.
Ingenting vises på skjermen (side 39)
Skjermen "fryser" når Packard Bell-logoen kommer frem (side 40)
Skjermen "fryser" når Windows-logoen kommer frem (side 41)
Windows-skrivebordet kommer frem på skjermen, men operativsystemet er ikke stabilt (side 41)
Skjermen viser programmer, men de krasjer eller oppfører seg merkelig (side 42)
K
UNDESTØTT
E
Sample
This manual is suitable for devices