Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 37 of 60)

Pages:60
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 60
Kundestøtte -
37
Windows Fjernhjelp
Med Windows Fjernhjelp kan en bruker av Windows
midlertidig ta over en ekstern Windows-maskin over et
nettverk eller Internettet, for å løse problemer. Fjernhjelp
gjør det mulig å diagnostisere og reparere problemer som
oppstår med en maskin, uten å måtte besøke den personlig.
Du får tilgang til Fjernhjelp ved å klikke på
Start
> Alle
Programmer > Vedlikehold > Windows Fjernhjelp
. Når
du starter Fjernhjelp, får du se et skjermbilde som gir deg
valget mellom enten å be noen om hjelp eller å tilby hjelp til
andre.
Sample
This manual is suitable for devices