Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 30 of 60)

Pages:60
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 60
30 -
Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok
Windows systemgjenoppretting
Systemgjenoppretting
overvåker endringer som gjøres på maskinen og lager automatisk gjenopprettingspunkter det kan
finne igjen en annen gang, om nødvendig. Programmet kan oppheve skadelige endringer i datamaskinen og gjenopprette
innstillingene og ytelsen, og samtidig ta vare på dine personlige datafiler (for eksempel dokumenter, nettleserhistorikk,
tegninger, favoritter eller e-post).
Merk:
Når du gjenoppretter datamaskinen må du installere på nytt alle de programmene du la inn etter at
gjenopprettingspunktet ble laget. Disse programmene kommer ikke til å fungere før du har gjort det. Windows
systemgjenoppretting avinstallerer ikke programmer. Da må du bruke Programs and Features (Programmer og
funksjoner) i kontrollpanelet.
Starte Windows System Restore (Windows systemgjenoppretting) fra skrivebordet i Windows
Klikk på
Start
> Alle programmer > Tilbehør > Systemverktøy > Systemgjenoppretting
.
Hvis du ikke får tilgang til Windows-skrivebordet:
1.
Trykk
[Alt-F10]
-tasten ved oppstart, når Packard Bell-logoen kommer til syne. Dette vil åpne
gjenopprettingsprogrammet
.
2.
Velg
Windows Systemgjenoppretting
og klikk
Neste
. Datamaskinen starter automatisk på nytt og åpner
Systemgjenoppretting
.
Alternativer for systemgjenoppretting
Gjenopprette datamaskinen til et tidligere tidspunkt
Dette alternativet tilbakestiller maskinen til den tilstanden den var i på et tidligere tidspunkt, uten å påvirke dine personlige
dokumenter eller e-postmeldinger (det gjenoppretter ikke tapte dokumenter heller). Som standard lagrer Windows
Sample
This manual is suitable for devices