Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 3 of 60)

Pages:60
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 60
Viktig informasjon -
3
V
I K T I G
I N F O R M A S J O N
Takk for at du kjøpte en datamaskin fra Packard Bell!
Hensikten med denne håndboken er å gjøre deg kjent med funksjonene i datamaskinen og hjelpe deg å opparbeide erfaring i
databehandling. Den vil også være til hjelp for deg når du skal vedlikeholde maskinen og løse feil hvis det oppstår et problem.
For å få mest mulig ut av datamaskinen anbefaler Packard Bell at du utfører handlingene som er beskrevet nedenfor, før du
begynner å arbeide med datamaskinen.
Packard Bell Recovery Management
Hvis du noen gang får problemer med datamaskinen, og feilsøkingstrinnene som er inkludert i den medfølgende
Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndboken
, ikke løser problemene, kan du kjøre programmet
Packard Bell Recovery
Management
. Dette tilbakestiller datamaskinen til den samme tilstanden som den var i da du kjøpte den, og gir deg samtidig
anledning til å beholde alle innstillinger og personlige data slik at du kan hente dem inn igjen senere (se side 50 for flere
detaljer).
Packard Bell Updator
For å sikre at datamaskinen din har de nyeste oppdateringene for drivere og programvare, bør du bruke programmet
Packard
Bell Updator
så snart du har konfigurert en Internett-forbindelse (se side 19 for flere detaljer).
Packard Bell InfoCentre
Når du vil vite mer om maskinen din, må du absolutt ta en titt på
Packard Bell InfoCentre
, den elektroniske
brukerhåndboken som er installert på datamaskinen. Du må oppdatere håndboken elektronisk minst én gang (se
side 20 for flere detaljer).
Packard Bells Web-område
Husk å besøke www.packardbell.no ofte! Sjekk avsnittet om støttefunksjoner. Det inneholder oppdatert informasjon, hjelp,
drivere og nedlastinger. Gå til store.packardbell.com for å se på tilbehør, kjøpe det online eller finne en butikk i nærheten!
Packard Bell Support
Noter datamaskinens serienummer, dato og sted for kjøpet samt modellnavnet på omslaget på denne
veiledningen. Ta også godt vare på kjøpebeviset ditt. Hvis du ringer oss, så må du skrive ned
eventuelle feilmeldinger i forbindelse med problemet og ha datamaskinen foran deg og - om mulig -
slått på. Hvis du har alt dette for hånden når du kontakter oss, er du sikret bedre og raskere service.
Garanti- og kontaktinformasjon
I datamaskinens garantihåndbok finner du informasjon om datamaskinens garanti og hvordan du kontakter teknisk
støtteavdeling.
Sample
This manual is suitable for devices