Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 28 of 60)

Pages:60
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 60
28 -
Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok
K
U N D E S T Ø T T E
T
RYGG
DATABEHANDLING
For å få mest mulig nytte og glede av din nye datamaskin og sikre at den fungerer jevnt og godt lenge, bør du bruke
programmene nedenfor og regelmessig utføre de handlingene som er beskrevet i denne håndboken.
Vedlikehold
Anbefalte vedlikeholdsoppgaver
Det er flere oppgaver du bør utføre periodisk (omtrent en gang i måneden) for å sikre at datamaskinen holder seg i orden:
Feilkontroll
Ved regelmessig bruk av verktøyet
Kontroller disk
forhindrer du at systemet blir upålitelig og at informasjon går tapt. Det
kontrollerer og reparerer to typer feil:
Filsystemfeil, som for eksempel fragmenterte filer som ikke ble slettet og filer med ugyldige størrelser eller datoer,
fysiske feil som oppstår i harddiskenes såkalte "clusters" (klynger) og/eller sektorområder som kan bli utslitt over tid.
1.
Klikk på
Start
> Datamaskin
. Høyreklikk
OS
-ikon og velg
Egenskaper
.
2.
Klikk
Verktøy
og
Kontroller
i
feilkontrollfeltet
.
3.
Kryss av ved
Reparer feil i filsystem automatisk
i området for alternativer. Hvis du merker av for
Scan for and
attempt recovery of bad sectors
(Søk etter og forsøk gjenoppretting av defekte sektorer), vil datamaskinen utføre den
fysiske feilkontrollen når du starter datamaskinen neste gang. Klikk
Start
for å gå videre.
Diskopprydding
Veiviseren for
diskopprydding
hjelper deg med å frigjøre plass på harddisken.
Den søker på stasjonen og viser ubrukte filer, for eksempel midlertidige
Internett-filer, filer i papirkurven og andre midlertidige filer du trygt kan
slette.
1.
Klikk på
Start
> Datamaskin
. Høyreklikk
OS
-ikon og velg
Egenskaper
.
2.
Velg kategorien
Generelt
, og klikk deretter på
Diskopprydding
-knappen
(ved siden av diagrammet for diskstasjonen).
3.
Kryss av for hver kategori i området
Filer som skal slettes
som du ønsker å
slette og klikk
OK
.
Diskdefragmentering
Med oppretting og sletting av filer blir disse, over tid, spredd tilfeldig over hele harddiskområdet. Dette påvirker ytelsen. Med
Diskdefragmentering
får du omorganisert elementene som er lagret på harddisken, slik at datamaskinen fungerer raskere og
mer effektivt.
Kjører du
Diskdefragmentering
en gang i måneden (avhengig av hvordan datamaskinen blir brukt), reduserer du slitasjen på
harddisken og derved også risikoen for at det skal utvikle seg en feil på et senere tidspunkt.
Sample
This manual is suitable for devices