Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 25 of 60)

Pages:60
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 60
Internett og programvare -
25
Diagram som viser et fungerende nettverk
1.
Tilgangspunkt/ruter
2.
Bordmaskin
3.
Modem
4.
Skriver
5.
Bærbar datamaskin
6.
PDA/Webpad
7.
Nettverkskabler (RJ45)
Ad-Hoc Internett-deling
Funksjonen Internet Connection Sharing (ICS) – deling av Internett – i Microsoft Windows gjør
det mulig for deg å dele én enkelt Internett-forbindelse med flere datamaskiner. Innebygd
støtte for IEEE 802.11 trådløse LANer (WLANer) tillater deg å opprette et trådløst nettverk
spesielt for anledningen. Disse to funksjonene kan benyttes sammen for å dele en kablet
Internett-forbindelse
med
medlemmene
av
et
spesielt
trådløst
nettverk.
Dette
er
tilkoblingsmetoden hvis du ikke har et tilgangspunkt (en ruter).
Slå på/av en WiFi nettverksforbindelse
De fleste datamaskiner har en WiFi-knapp som aktiverer eller deaktiverer nettverkstilkoblingen.
Hvis
datamaskinen
din
ikke
har
en
WiFi-knapp,
kan
du
aktivere
eller
deaktivere
nettverkstilkoblingen,
eller
styre
hva
som
deles
over
nettverket,
med
administrasjonsalternativene for nettverket. Klikk på
Start
>
Kontrollpanel
>
Nettverk
og Internett
>
Nettverks- og delingssenter
.
Advarsel: Bruk av trådløse enheter om bord på fly er forbudt. Slå av alle enheter før du går om bord på et
fly. De kan være farlige for driften av flyet, forstyrre kommunikasjoner og til og med være ulovlige.
Surf på nettet!
For å surfe på Internett, trenger du et program som kalles en Internett-leser. Packard Bell har valgt ut for deg
Windows
Internet Explorer
. Internet Explorer gir en enklere og sikrere web-lesingsopplevelse. Så snart du har fått installert Internett-
tilgangen din og er koblet til, klikker du på snarveien til Internet Explorer, som ligger på skrivebordet ditt, og bringer din
Internett-opplevelse til et nytt nivå!
1
2
3
4
5
6
7
Sample
This manual is suitable for devices