Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 24 of 60)

Pages:60
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 60
24 -
Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok
Nettverkstilkoblinger
Et lokalt nettverk (LAN - Local Area Network) er en gruppe datamaskiner (for eksempel i et kontorbygg eller en bolig) som
deler en felles kommunikasjonslinje og -ressurser. Når du setter opp et nettverk, kan du dele filer, ytre utstyrsenheter (som
f.eks. en skriver) og en Internett-forbindelse. Du kan sette opp et LAN ved bruk av kablede teknologier (som for eksempel
Ethernet) eller trådløse teknologier (som WiFi eller Bluetooth).
Trådløse nettverk
Et trådløst LAN eller WLAN er et trådløst lokalnett, det vil si at to eller flere datamaskiner er koblet sammen uten bruk av
ledninger. WiFi (forkortelse for "wireless fidelity" - trådløs pålitelighet) er en stadig mer populær type trådløst lokalnett
(Wireless Local Area Network, WLAN). Det er enkelt å sette opp et WiFi-nettverk der du kan dele filer, ytre utstyrsenheter og
en Internett-forbindelse.
Merk:
Du finner mer detaljerte opplysninger i opplæringsprogrammet for trådløse nettverk i InfoCentre.
Hva er fordelene med et trådløst nettverk?
Mobilitet
Trådløse LAN-systemer tillater deg og andre brukere av hjemmenettverket ditt å dele tilgang til filer og til enheter koblet til
nettverket, for eksempel en skriver eller en skanner.
Du kan også dele en Internett-forbindelse med andre datamaskiner i hjemmet ditt.
Rask og enkel installasjon
Installasjonen av et trådløst LAN-system kan utføres raskt og enkelt og eliminerer behovet for å trekke kabler gjennom
vegger og tak.
Komponentene i et trådløst LAN
Du trenger følgende når du skal installere det trådløse nettverket hjemme:
Tilgangspunkt (ruter)
Tilgangspunkter (rutere) er toveis sendere/mottakere som kringkaster data inn i det omgivende miljøet. Tilgangspunkter
spiller rollen som mellommann mellom kablet og trådløst nettverk. De fleste rutere har et innebygd DSL-modem som gjør
det mulig for deg å få tilgang til en høyhastighets DSL Internett-forbindelse. Leverandøren av Internett-tjenester (ISP) du har
valgt, leverer vanligvis et modem/en ruter sammen med abonnementet på tjenestene de leverer. Les omhyggelig
dokumentasjonen som følger med ditt tilgangspunkt/din ruter og gir deg detaljerte installasjonsinstruksjoner.
Nettverkskabel (RJ45)
En nettverkskabel (også kalt RJ45) brukes til å koble verts-datamaskinen til tilgangspunktet (se illustrasjonen under). Denne
typen kabel brukes også til å koble eksterne utstyrsenheter til tilgangspunktet.
Trådløs adapter
En intern, trådløs adapter er vanligvis allerede installert på datamaskinen. En knapp eller kontroller i Windows gir
deg mulighet til å aktivere eller deaktivere adapteren.
Sample
This manual is suitable for devices