Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 22 of 60)

Pages:60
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 60
22 -
Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok
Automatisk avspilling
Med Windows'
AutoPlay
-funksjon (Automatisk avspilling) får du
muligheten til å velge på hvilken måte Windows skal håndtere
mediefiler på enheter med flyttbar lagring (digitalt kamera, CD,
DVD osv.).
Hvis du har satt inn en disk som inneholder filer (for eksempel en
DVD, et USB-kort eller minnekort), viser Windows en dialogboks og
ber deg velge hvordan du vil åpne filene.
Hvis du for eksempel har satt inn en lyd-CD eller en DVD-film, viser
Windows automatisk en dialogboks og ber deg velge hvordan du
vil spille den av. Hvis Windows ber deg velge en DVD-spiller,
anbefaler vi deg å alltid velge den DVD-spilleren som følger med
programvaresamlingen
din
(for
eksempel
PowerDVD
eller
Windows Media Player
).
Spille av nedlastede filer
Nedlastede filer fungerer kanskje sammen med medieprogrammene som er installert på datamaskinen, eller de kan kreve
spesielle programmer. Filer som inneholder DRM-funksjoner, kan bare spilles av i spesielle programmer (f.eks. iTunes eller
Windows Media Player) eller bare på enheter som er sertifisert for bruk med hver filtype. Andre formater kan kreve en spesiell
lyd- eller video
kodek
som kanskje ikke er installert på datamaskinen.
Kodeker
En kodek er programvare som brukes til å
ko
mprimere eller
de
komprimere en digital mediefil, som for eksempel en sang
eller video. Windows Media Player og andre programmer bruker kodeker til å spille av og opprette digitale mediefiler.
Når du for eksempel ripper en sang fra en lyd-CD til datamaskinen, bruker spilleren Windows Medias lydkodek til å
komprimere sangen til en kompakt WMA-fil. Når du spiller av denne WMA-filen (eller en hvilken som helst WMA-fil som kan
hentes i direkte strømmer fra et nettsted), bruker spilleren Windows Medias lydkodek til å dekomprimere filen slik at
musikken kan spilles av gjennom høyttalerne dine.
Hvorfor får jeg en melding som sier at datamaskinen min mangler en kodek?
Hvis du får en melding som sier at datamaskinen din mangler en kodek, kan det være fordi du bruker en fil som ble
komprimert ved bruk av en kodek som Windows eller spilleren ikke inkluderer som standard. I mange tilfeller kan du laste
ned og installere den manglende kodeken ved å klikke på Web Hjelp-knappen i feilmeldingen.
Du finner også mer informasjon under Windows
Help and Support
(Windows Hjelp og støtte).
Sosiale nettverk (valgfritt)
Programmet Sosiale nettverk gir deg mulighet tli å vise venners oppdateringer raskt og foreta
oppdateringene dine uten å forlate skrivebordet. Du kan motta varslinger og statusoppdateringer
direkte til skrivebordet ved hjelp av sidefeltet, for å overvåke flere sosiale nettverk (f.eks.
Facebook
,
YouTube
og
Flickr
).
Merk:
Programmet Sosiale nettverk er et forhåndsinstallert alternativ som ikke kan installeres på
bestemte datamaskiner.
Logg på eller Registrer deg
Klikk ikonet for det sosiale nettverket du vil bruke, og klikk på
Pålogging
hvis du allerede har en
konto. Hvis du ikke har en konto, klikker du på
Registrer deg
og følger instruksjonene.
Merk:
Alle sosiale aktiviteter krever Internett-tilgang. Sørg for at du er tilkoblet til Internett før du
bruker dette programmet.
Sample
This manual is suitable for devices