Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 2 of 60)

Pages:60
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 60
2 -
Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok
P
R O D U K T R E G I S T R E R I N G
Når du bruker datamaskinen for første gang, bør du registrere den umiddelbart. Dette gir deg noen nyttige fordeler, for
eksempel:
Raskere service fra våre kvalifiserte representanter
Medlemskap i Packard Bell-brukergruppen: kampanjetilbud og deltakelse i kundeundersøkelser
De siste nyhetene fra Packard Bell
Vær rask med å registrere deg – du har flere fordeler i vente!
Hvordan registrere deg
Under første gangs oppsett av en notisbok- eller skrivebordsmaskin vises et vindu der du blir bedt om å registrere deg. Fyll ut
informasjonen og klikk på
Neste
. I det neste vinduet ser du noen valgfrie felt som vil hjelpe oss med å tilby deg mer personlig
kundeservice.
Et annet alternativ
En annen måte å registrere Packard Bell-produktet på er å besøke webområdet vårt på
register.packardbell.com
.
Velg landet ditt og følg de enkle instruksjonene.
Etter at vi har mottatt produktregistreringen, blir du tilsendt en bekreftelsesmelding med viktige data som du bør oppbevare
på en trygg plass.
Sample
This manual is suitable for devices