Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 19 of 60)

Pages:60
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 60
Internett og programvare -
19
Når opptaket er ferdig på platen, støtes platen ut av stasjonen.
4.
Ta ut platen fra stasjonen, og merk den med en markørpenn.
Viktig: Skriv en unik, beskrivende kommentar på hver plate, for eksempel "Gjenopprettingsplate 1 av 2
for Windows" eller "Gjenopprettingsplate for programmer/drivere".
5.
Hvis du må bruke flere plater, setter du inn en ny plate når du blir bedt om det, og deretter klikker du
OK
. Fortsett å ta opp
på plater til prosessen en fullført.
Packard Bell Updator
For å sikre at datamaskinen din har de nyeste oppdateringene for drivere og programvare, bør du bruke programmet
Packard
Bell Updator
så snart du har konfigurert en Internett-forbindelse.
1.
Klikk
Start
> Alle programmer > Packard Bell - Sikkerhet og støtte > Packard Bell Updator
, eller
dobbeltklikk
Packard Bell Updator
-ikonet på skrivebordet og følg anvisningene på skjermen.
2.
Packard Bell Updator
søker etter oppdateringer på webområdet for Packard Bell Support, basert på systemets
serienummer, og viser en liste over tilgjengelige oppdateringer.
3.
Velg oppdateringene du vil laste ned, og installer dem.
Merk:
Vi anbefaler at du bruker dette verktøyet regelmessig.
Sample
This manual is suitable for devices