Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 18 of 60)

Pages:60
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 60
18 -
Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok
Lage gjenopprettingsplater
Hvis det oppstår problemer på datamaskinen som ikke kan løses på andre måter, kan det hende at du må installere Windows-
operativsystemet og fabrikkinstallert programvare og drivere på nytt. For å kunne installere på nytt ved hjelp av
gjenopprettingsplater må du ha laget platene på forhånd. Du får instruksjoner på skjermen gjennom hele prosessen. Les dem
nøye!
1.
Klikk
Start
>
Alle programmer
>
Packard Bell
og deretter
Packard Bell Recovery Management
.
Packard Bell
Recovery Management
åpnes.
2.
Du kan lage gjenopprettingsplater for alt originalt innhold på harddisken, inkludert Windows og all fabrikkinstallert
programvare og alle drivere, ved å klikke
Lag plate med fabrikkinnstillinger
.
- ELLER -
Du kan lage gjenopprettingsplater bare for fabrikkinstallert programvare og drivere ved å klikke
Lag sikkerhetskopiplate
for drivere og programmer
.
Viktig: Vi anbefaler at du lager hver type gjenopprettingsplate så snart som mulig.
Dialogboksen
Create Backup Disc (Lag gjenopprettingsplate)
åpnes.
Denne dialogboksen forteller deg hvor mange tomme, opptakbare plater du trenger for å fullføre gjenopprettingsplatene.
Kontroller at du har det nødvendige antallet identiske, tomme plater klar før du fortsetter.
3.
Sett inn en tom plate i stasjonen som er angitt i listen
Burn to (Brenn til)
, og klikk deretter
Neste
. Opptak starter på den
første platen, og du kan se fremdriften på skjermen.
Sample
This manual is suitable for devices