Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 17 of 60)

Pages:60
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 60
Internett og programvare -
17
I
N T E R N E T T
O G
P R O G R A M V A R E
B
RUKE
W
INDOWS
OG
PROGRAMVAREN
DIN
Packard Bell-datamaskiner har programvare som hjelper deg med å bruke datamaskinen. Programmene og kategoriene som
er tilgjengelige på datamaskinen din, avhenger av modellen du har kjøpt. Mesteparten av denne programvaren er
’forhåndsinstallert’ og klar til bruk, men en del programvare kan leveres på CD eller DVD og må først installeres hvis du vil
bruke den. Hvis du vil gjøre det, setter du inn installerings-CDen eller -DVDen. En installeringsveiviser vil starte automatisk,
og alt du behøver å gjøre er å følge instruksjonene på skjermen.
Velkomstsenter
Første gang du slår på datamaskinen, åpnes vinduet
Velkomstsenter
.
Welcome Center
gir deg en innføring i nye funksjoner og
verktøy som finnes i Windows. Du får tilgang til
velkomstsenteret
senere ved å klikke på
Start
>
Komme i gang
.
Internet-sikkerhetstilbud
Det er livsviktig å beskytte datamaskinen mot virus og angrep over Internett (se
Sikkerhet
på side 32). Et omfattende
Internett-sikkerhetsprogram blir foreslått når du starter datamaskinen for første gang. Du bør aktivere denne beskyttelsen så
snart som mulig, i det minste før du kobler deg til Internett.
Tilbudet gir deg mulighet til å bruke programvaren og laste ned oppdateringer i en periode før du må abonnere, for å
fortsette å beskytte datamaskinen mot nye trusler.
Packard Bell Recovery Management
Du kan forberede datamaskinen på ytterligere alternativer for systemgjenoppretting ved å lage et sett med
gjenopprettingsplater så snart som mulig. Det tar litt tid å lage gjenopprettingsplater, men det er verdt å gjøre en innsats
med tanke på langsiktig påligelighet.
Sample
This manual is suitable for devices