Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 15 of 60)

Pages:60
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 60
Grunnleggende prinsipper for datamaskiner -
15
Hvilemodus
Klikk på knappen Hvilemodus for å lagre arbeidsøkten og stille datamaskinen i en modus med lavt strømforbruk, slik at du
raskt kan gjenoppta jobben (se avsnittet
Strømalternativer
på side 15 for flere detaljer).
Merk:
Du kan også slå av datamaskinen uten å måtte bruke startmenyen i Windows. Bare lukk alle programmene og trykk
på av/på-knappen.
Tvungen avslutning
Hvis datamaskinen ikke reagerer, prøv å bruke
Oppgavebehandling
. Dette
verktøyet viser opplysninger om systemets ytelse og opplysninger om
programmer og prosesser som kjører på datamaskinen.
Når du skal gjøre det, trykker du på tastene
Ctrl
+
Alt
+
Del
samtidig og velger
Start Oppgavebehandling
.
Klikk på kategorien
Programmer
, velg oppgaven du vil avslutte og klikk på
Avslutt
oppgave
.
Advarsel:
Hvis datamaskinen fortsatt ikke reagerer, må du
trykke på på/av-knappen for å slå den av. Hold denne knappen
inne til alle varsellampene er slukket, og vent i omtrent 30
sekunder før du slår datamaskinen på igjen.
Strømalternativer
Med strømalternativene i Windows kan du styre datamaskinens strømtilstand og spare strøm. Avhengig av dine
egne behov, kan du definere det strømoppsettet som passer best for deg. Tre strømsparingsmoduser tilbys:
Søvn
,
Dvale
og
Hybridsøvn
.
Søvn
Søvn lar datamaskinen få en ’pause’. All aktivitet beholdes i minnet, klar til start igjen. Å vekke datamaskinen fra Søvn tar
bare noen få sekunder. En liten mengde strøm er fortsatt påkrevd for å lagre innholdet av minnet.
Dvale
Ved dvale lagres all aktivitet på datamaskinens harddisk, før den slås av. Ingen strøm er påkrevd, men datamaskinen må slås
på som normalt før du kan fortsette arbeidet.
Hybridsøvn
Ved hybridsøvn lagres all aktivitet på datamaskinens harddisk, akkurat som i dvale; men det beholdes også en kopi i minnet,
klar til start på noen få sekunder. En liten mengde strøm er fortsatt påkrevd for å lagre innholdet av minnet, men kopien på
diskstasjonen sikrer at arbeidet er trygt, selv i tilfelle av en strømfeil. Hybridsøvn kan være deaktivert på visse datamaskiner.
Merk:
Du kan få vite mer om personliggjøring av datamaskinen ved å klikke på
Start
> Hjelp og støtte
.
1
2
3
Sample
This manual is suitable for devices