Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 14 of 60)

Pages:60
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 60
14 -
Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok
Andre kontakter
Minnekortleser – Minnekort brukes til å lagre og overføre data for et bredt utvalg av digitale kameraer, PDAer,
MP3-spillere og mobiltelefoner (se side 10).
TV-Tuner – Gjør at du kan koble til en antenne og se analoge eller digitale TV-sendinger på datamaskinen (se side
21). En adapter kreves kanskje for å koble til en antenne. Hvis datamaskinen har to TV-tunerporter, må du bruke en
splitterkabel til å koble begge portene til en antenne.
Merk:
TV-tuneren må være kompatibel med signaler i ditt område.
Strømadapter (DC In) – Lar deg koble datamaskinen til strømadapteren som fulgte med. Datamaskinen krever en
Packard Bell-sertifisert adapter.
Andre funksjoner
Fjernkontrollmottaker – Fjernkontrollmottakeren (teknisk IR) gjør at du kan styre mediefunksjonene til
datamaskinen fra avstand når den brukes sammen med en kompatibel fjernkontroll (valgfri).
Forsiktig:
Sensoren er ikke en "full" IR-port og kan bare motta signaler fra en fjernkontroll. Den kan ikke
brukes til å kommunisere med andre enheter, for eksempel mobiltelefoner.
Kensington låseanordning – Med denne anordningen kan du feste en Kensington sikkerhetslås eller annen
kompatibel lås for å hindre tyveri.
Slå datamaskinen PÅ/AV
Slå datamaskinen PÅ
1.
Slå først PÅ eventuelle enheter koblet til datamaskinen ved å trykke på PÅ/AV-bryterne på disse enhetene.
2.
Slå så datamaskinen PÅ ved å trykke på hovedbryteren PÅ/AV.
For å dele på familiens datamaskin og likevel starte med dine egne innstillinger hver gang du slår på
datamaskinen, kan du opprette egne kontoer for hver bruker. Du kan når som helst få tilgang til og endre
kontoene dine ved å klikke på
Start
> Kontrollpanel > Brukerkontoer og familiesikkerhet
. For å
få vite mer om hvordan du administrerer brukerkontoer, se avsnittet
User Account Control (Kontroll av
brukerkontoer)
på side 36.
Slå datamaskinen AV
Sørg for at alle programmer er lukket før du slår av datamaskinen. Ved å slå av datamaskinen sikrer du at data blir lagret og at
den bruker så lite strøm som mulig (det kan tappes litt strøm for å lade batterier), men det vil ta lengre tid å starte den.
Så snart datamaskinen er slått av, slår du AV alle eksterne enheter (for eksempel skriver eller monitor) som har en av/på-
knapp.
1
2
Sample
This manual is suitable for devices