Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 13 of 60)

Pages:60
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 60
Grunnleggende prinsipper for datamaskiner -
13
De fleste enheter kan varmkobles. Det betyr at de kan kobles til eller fra mens datamaskinen er på. De vil oppdages og
installeres automatisk. Visse enheter må imidlertid deaktiveres før de kan fjernes fra datamaskinen (se
Ta ut et kort fra en
ekstern kortleser
på side 10).
Kommunikasjonsporter
Nettverk – Koble datamaskinen til et lokalnettverk (LAN) eller til bestemte høyhastighets Internett-tilkoblinger.
Modem – Et internt faks- og datamodem kobles til Internett via en oppringt forbindelse.
En nettverksport minner veldig om en modemport, og de finnes ofte i nærheten av hverandre. Nettverksporten er litt
større enn modemporten.
Forsiktig:
I tordenvær må du passe på å koble fra alle kabler: Trekk modemkontakten ut av telefonlinjen,
TV-porten ut av antennekontakten og koble fra en eventuell nettverkskabel. Et lynnedslag i telefonlinjer
i nærheten eller i en antenne kan skade modemet, nettverks- eller TV-kortet eller til og med hele
datamaskinen. Leg merke til at produktgarantien ikke gjelder hvis det oppstår skade på datamaskinen
som følge av lynnedslag.
Utvidelsesporter
USB (Universal Serial Bus) – Via USB-porter kan du koble til mange forskjellige eksterne enheter til datamaskinen
(for eksempel tastatur, skriver, skanner).
IEEE 1394 (FireWire) – Med en IEEE 1394-port (også kjent som FireWire™ eller i.LINK) kan du koble til digitale
høyhastighetsenheter, for eksempel digitale videokameraer, eksterne harddisker eller skannere.
ExpressCard – I dette sporet kan du sette et utvidelseskort av typen ExpressCard/34 eller ExpressCard/54.
Merk:
Det er ikke mulig å bruke en PC-kortenhet i et ExpressCard-spor.
eSATA – I eSATA-porten kan du koble til en kompatibel ekstern lagringsenhet (vanligvis en harddisk) med en
høyhastighets SATA-tilkobling.
Skjerm- og lydporter
VGA-port – For tilkobling av skjerm med VGA-port. Riktig kabel følger vanligvis med skjermen.
DVI-port – For tilkobling av skjerm med DVI-port (Digital Video Interface). Riktig kabel følger vanligvis med
skjermen.
Merk:
Mange skjermer bruker en 15-pinners analog tilkobling, slik at det kan bli nødvendig å kjøpe en adapter eller en DVI-
til-analog-kabel.
S-Video-tilkobling (TV-utgang) – I S-Video TV-utgangen kan du koble til en kompatibel TV.
HDMI-tilkobling (TV-utgang)
– I HDMI-utgangen kan du koble til en kompatibel skjerm (for eksempel en HD-TV)
med én enkelt brukervennlig kontakt.
Forsiktig:
Hvis du vil bruke høyttalerne i TVen, må du endre lydutgang eller koble Linje ut-utgangen på
datamaskinen til TVen (eller et høyttalersystem).
Linje ut – Lar deg koble til stereohodetelefoner eller høyttalere. Hvis du kobler til en lydenhet, deaktiveres
eventuelle innebygde høyttalere.
Mikrofon – Brukes til å koble til en ekstern mikrofon for monoinnspilling eller forsterkning gjennom enheten.
Hvis du kobler til en ekstern mikrofon, deaktiveres den innebygde mikrofonen.
Sample
This manual is suitable for devices