Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 12 of 60)

Pages:60
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 60
12 -
Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok
Batterier
Når du ikke har tilgang til strømforsyning, bruker datamaskinen et oppladbart batteri. Batteriet kan tas ut, hvilket betyr at du
kan ta med deg flere batterier på lange reiser, eller at du kan skifte ut et gammelt batteri når det er utslitt.
Merk:
Selv om batteriet er ladet opp på fabrikken kan forsendelses- og oppbevaringstiden redusere det opprinnelige
ladenivået. Første gang du bruker datamaskinen din, må du koble til strømadapteren og lade batteriet helt opp.
Sjekk
InfoCentre
for å få vite mer om datamaskinens batteri.
Batterilevetid
Batteriets levetid avhenger av hvordan datamaskinen brukes, batteriets kapasitet og datamaskinens konstruksjon. Batterier
begynner å gi lavere ytelse etter hvert som de blir gamle.
Forlenge batterilevetiden
Når du er på reise, bør du være oppmerksom på noen enkle forholdsregler du kan ta for å forlenge levetiden til
hovedbatteriet. Å redusere lysstyrken for skjermen forlenger batteriets levetid (de fleste datamaskiner reduserer skjermens
lysstyrke automatisk når de drives på batteri). Batteriets levetid blir lengst under følgende forhold:
Batteriet er nytt og helt ladet opp.
Ingen periferienheter (som f.eks. ExpressCard-enheter) og ingen typer tilleggsutstyr (som f.eks. funksjoner for trådløst
nettverk) er aktive eller koblet til datamaskinen.
Datamaskinens harddisk, optiske stasjon og prosessor går på tomgang med liten belastning.
Strømstyringsfunksjonene er aktive. Du kan endre strøminnstillingene for datamaskinen ved å klikke på
Start
>
Kontrollpanel > System og sikkerhet
>
Strømalternativer
.
Visse batterityper krever vedlikehold for at ikke batteriets levetid skal reduseres.
La ikke batteriet ligge i direkte sollys. Ekstreme temperaturer kan påvirke ytelsen til batteriet. Det er best å bruke og lade
batteriet i romtemperatur.
Bytte batterier
Batteriene kan tas ut og skiftes. Les forholdsreglene for håndtering av batteriet før du skifter det.
I enkelte datamaskiner opprettholder et lite litiumbatteri (CMOS-batteri) informasjon om basiskonfigurasjonen (som f. eks.
klokkeslettet og datoen). Hvis batteriet ikke klarer å opprettholde denne informasjonen, anbefaler vi at du forhører deg med
en kvalifisert tekniker for å bytte dette batteriet.
Forholdsregler for og kassering av batterier
Batterier inneholder en blanding av kjemikalier som bør håndteres med forsiktighet. Før du kasserer batteriet, må du sette
teip over polene. Ikke demonter batteriet.
Kasser ikke brukte batterier sammen med vanlig avfall. Endelig kassering av batterier må skje i henhold til nasjonale lover
og forskrifter. Ta kontakt med de lokale avfallsmyndighetene for å få informasjon om miljøsikker innsamling, gjenvinning
og kassering av batterier.
Hvis ikke batteriet skiftes ut på riktig måte, er det fare for eksplosjon. Skift det kun ut med samme eller tilsvarende type
batteri anbefalt av produsenten.
Porter og kontakter
De porter og kontakter som er beskrevet nedenfor er vanlige på Packard Bells datamaskiner. Dette betyr imidlertid ikke at de
nødvendigvis finnes på den datamaskinen du har kjøpt, og heller ikke at denne er begrenset til disse portene. For å finne
dokumentasjon som er spesifikk for den modellen du har kjøpt, se etter i
InfoCentre
.
Forholdsregler
Før du kobler til noe utstyr, må du lese gjennom installeringsveiledningen som fulgte med det.
Du må ikke koble fra en enhet hvis datamaskinen holder på å bruke den.
Sample
This manual is suitable for devices