Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 11 of 60)

Pages:60
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 60
Grunnleggende prinsipper for datamaskiner -
11
Platekompatibilitet for stasjoner med skrivetilgang (R):
DVD±RW-brenner
: DVD±RW-stasjoner (eller DVD Dual-stasjoner) kan skrive til de platene som støttes
av både DVD-RW- og DVD+RW-stasjoner, og kan i noen tilfeller skrive til DVD-RAM-plater (avhengig
av stasjonens spesifikasjoner).
Dobbeltlags DVD-RW-brenner
: Dobbeltlags DVD-RW-stasjoner (eller DVD+R9 DL-stasjoner) kan skrive
til CDer med skrivetilgang, DVDer med skrivetilgang ("-" eller "+"), DVD-RAM-plater og også
dobbeltlagsplater som nesten dobler den maksimale datamengden som kan lagres.
Blu-Ray Combo-stasjon
: Blu-Ray Combo-stasjoner kan skrive til CDer med skrivetilgang, alle standard-DVDer med
skrivetilgang (ikke HD-DVDer), og kan i noen tilfeller lese fra (men ikke skrive til) Blu-Ray-plater.
Blu-Ray-brenner
: Blu-Ray-stasjoner kan skrive til CDer med skrivetilgang, alle standard-DVDer med skrivetilgang og Blu-
Ray-plater med skrivetilgang. De kan ikke skrive til HD-DVDer med skrivetilgang.
Forholdsregler
Sett platen inn i stasjonen før du starter et program.
Tving ikke platen inn i stasjonen – pass på at platen er satt riktig inn og lukk så plateskuffen.
Ikke løs ut platen før du har lukket det programmet som bruker den. Du kan da risikere at datamaskinen slutter å reagere.
Skulle så skje, må du starte opp maskinen igjen ved bruk av
Windows Oppgavebehandling
.
Hvis brettet ikke støtes ut, kan du prøve å åpne det manuelt:
1.
Slå av datamaskinen.
2.
Stikk forsiktig inn spissen på en utbrettet binders i nødutløsningsporten (hvis det finnes en). Bruk ikke en blyant til
dette, fordi blyet kan knekke inne i utløsningsporten og skade stasjonen.
Hold plateskuffen lukket når du ikke bruker stasjonen. Ikke rør den optiske linsen i stasjonen. Hvis linsen er skitten,
fungerer stasjonen muligens ikke som den skal.
Tørk ikke av linsen med en vanlig klut. Bruk en vattpinne til å rengjøre linsen forsiktig.
Den optiske stasjonen er klassifisert som laserprodukt i klasse 1.
Merk
: Dette produktet inneholder opphavsrettslig beskyttet teknologi som dekkes av patenter i USA og annen opphavsrett
til åndsverk. Bruk av denne opphavsrettslig beskyttede teknologien må være autorisert av Macrovision, og den skal kun
brukes til hjemme- og andre begrensede visninger hvis Macrovision ikke har gitt tillatelse til noe annet. Dekompilering eller
demontering er forbudt.
Strømforsyning
Datamaskinen din trenger en konstant, stabil strømforsyning for å fungere. Hvis du er hjemme, kan strømadapteren kobles til
en stikkontakt og brukes så lenge det trengs. Når du er på reise, eller hvis du bare vil slippe å bruke ledninger, kan batteriet i
datamaskinen drive den.
Strømadapter
Datamaskinen kan drives på vekselstrøm via den medfølgende eksterne strømadapteren.
En strømkabel som passer til bruk i det landet hvor datamaskinen ble kjøpt, følger med.
Strømadapteren gir nok strøm til å drive datamaskinen og lade batteriet samtidig.
Advarsel:
Ikke dekk til eller sett noe oppå strømadapteren. Hvis adapteren ikke dekkes av andre
gjenstander, holder den seg avkjølt under bruk.
Du må ikke bruke andre strømadaptere enn den som følger med datamaskinen. Selv om andre adaptere
kan se liknende ut, kan de skade datamaskinen.
Strømadapteren og undersiden av datamaskinen kan bli varme etter langvarig bruk. Dette er normalt,
men kan gi helseskader ved langvarig kontakt.
Sample
This manual is suitable for devices