Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 10 of 60)

Pages:60
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 60
10 -
Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok
Datamaskinens stasjoner
De stasjonene som er beskrevet nedenfor er vanlige på datamaskiner fra Packard Bell. Dette betyr imidlertid ikke at de
nødvendigvis finnes på den datamaskinen du har kjøpt, og heller ikke at denne er begrenset til disse stasjonene. For å finne
spesifikk informasjon om akkurat den modellen du har kjøpt, se etter i
Packard Bell InfoCentre
.
Minnekortleser
Minnekort brukes i et bredt utvalg av digitale kameraer, PDAer, MP3-spillere og mobiltelefoner.
Enkelte datamaskiner inneholder en "alt i ett"-minnekortleser som gjør det mulig å lese fra og
skrive til de vanligste typene, som f.eks. MMC (Multi Media Card™), SD/SDHC Card eller MS
(Memory Stick®).
Ta ut et kort fra en ekstern kortleser
1.
Klikk på ikonet
Trygg fjerning av maskinvare
i
systemstatusfeltet (ved siden av klokken).
2.
Klikk på
Løs ut SD-kort
(eller navnet på
enheten).
3.
Vent til du får meldingen
Trygt å fjerne maskinvare
på skjermen.
4.
Ta ut kortet.
Optiske stasjoner
En optisk stasjon kan lese fra (eller skrive til) en rekke CD- eller DVD-plater (f. eks lyd-CD, CD-ROM og DVD).
Merk:
Små datamaskiner kan utelate store enheter som for eksempel optiske stasjoner. Hvis
datamaskinen ikke har en optisk stasjon og du vil ha tilgang til filer eller installere et program fra en
optisk disk, trenger du mer utstyr. Du kan enten bruke en ekstern optisk stasjon eller en datamaskin
med en optisk stasjon og en nettverkstilkobling (dvs. legge til den optiske stasjonen som en ressurs
som kan brukes over et nettverk).
Read-only-stasjoner (skrivebeskyttede – ROM)
Noen optiske stasjoner kan bare lese informasjon fra en plate, og kan ikke brukes til å lagre ny informasjon. Du kan bruke
disse stasjonene til å se på filmer, installere programmer og lese data av typen fotografier eller musikk.
Recordable (med skrivetilgang – R)- eller omredigerbare – RW)-stasjoner
I tillegg til å lese data fra kompatible plater, kan den eller de optiske stasjonen(e) som følger med datamaskinen din ha
funksjoner for å skrive (eller 'brenne') informasjon til de riktige typene plater. Du kan bruke disse stasjonene til å kopiere CD-
plater, lage dine egne musikksamlinger og digitale fotoalbum, eller sikkerhetskopiere verdifulle data. Programvare for
opptak på plate må brukes til å skrive informasjon til plater med skrivetilgang.
Merk:
Før du kopierer en CD, må du forsikre deg om at innholdet ikke er beskyttet av varemerker eller opphavsrett og at
du har tillatelse til å duplisere den. I de fleste land er det tillatt å lage en arkivkopi av programvare eller kopiere musikk til
personlig bruk.
2
1
Sample
This manual is suitable for devices