Packard Bell EN BG48 user manual download

Pages:60
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 60
Innholdsfortegnelse -
1
Hurtigoppstarts- &
feilsøkingshåndbok
I
N N H O L D S F O R T E G N E L S E
Produktregistrering
2
Viktig informasjon
3
Grunnleggende prinsipper for
datamaskiner
4
Sikkerhet og komfort
...................................................
4
Sikkerhetsforanstaltninger
..................................
4
For helsens skyld
..................................................
5
Bli kjent med datamaskinen
........................................
6
Kontrollenheter (Tastatur/Berøringsplate)
..........
6
Berøringsskjerm (valgfritt)
...................................
7
Volumkontroller
...................................................
8
Fjernkontroll (tilleggsutstyr)
................................
9
Datamaskinens stasjoner
...................................
10
Strømforsyning
..................................................
11
Porter og kontakter
............................................
12
Slå datamaskinen PÅ/AV
...................................
14
Oppgradere datamaskinen
................................
16
Internett og programvare
17
Bruke Windows og programvaren din
.......................
17
Velkomstsenter
..................................................
17
Internet-sikkerhetstilbud
...................................
17
Packard Bell Recovery Management
..................
17
Packard Bell Updator
.........................................
19
Datamaskinens dokumentasjon
.........................
20
Spille multimediefiler
........................................
21
Sosiale nettverk (valgfritt)
.................................
22
Dine første trinn på nettet
.........................................
23
Beskytte datamaskinen
.....................................
23
Velg en ‘Internett-leverandr’
.............................
23
Nettverkstilkoblinger
.........................................
24
Surf på nettet!
....................................................
25
Kundestøtte
28
Trygg databehandling
...............................................
28
Vedlikehold
.......................................................
28
Oppdateringer
...................................................
31
Sikkerhet
...........................................................
32
Windows Fjernhjelp
...........................................
37
Diagnose og reparasjon
.............................................
38
De 5 feilløsningstilfellene øverst på listen
..........
38
Diverse feilløsning
.............................................
43
Gjenopprette systemet
..............................................
50
Slik gjenoppretter du systemet
..........................
50
Gjenopprette forhåndsinstallert programvare
og drivere
..........................................................
50
Tilbakestille systemet til en tidligere tilstand
....
51
Tilbakestille systemet til fabrikkinnstillingene... 52
Informasjon om bestemmelser
54
Miljø
56
Programvarelisens
57
Stikkord
58
Copyright ©2010. Med enerett.
PBNB
Sample
This manual is suitable for devices