Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 8 of 66)

Languages: Hungarian
Pages:66
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 66
8 -
Gyors kezdési és hibaelhárítási útmutató
Többérintéses vezérlés
Ha a számítógép támogatja a többérintéses vezérlést, akkor a képerny
ő
képes felismerni bizonyos mozgási
sablonokat, kézmozdulatokat a felületén. Így az alkalmazások néhány egyszer
ű
kézmozdulattal is
irányíthatók; például lapozni lehet a diavetítésekben, csíp
ő
mozdulatot végezve nagyítható és kicsinyíthet
ő
a
tartalom, körkörös mozdulattal pedig görgetni lehet a dokumentumokban.
A különféle típusú és formátumú érint
ő
képerny
ő
k különböz
ő
kézmozdulatokat támogatnak. További
információt a
Packard Bell InfoCentre
tartalmaz.
Érintéssel vezérelhet
ő
alkalmazások
Lehetséges, hogy a számítógépre telepítve van néhány kifejezetten érintéses vezérlésre tervezett program.
Ezek a programok egyszer
ű
bb felülettel, valamint nagyobb gombokkal és vezérl
ő
elemekkel vannak ellátva,
amelyek révén egyszer
ű
bb az érintéssel és a mozdulatokkal végzett irányításuk. További információt az
egyes programokhoz mellékelt súgóban talál.
Virtuális billenty
ű
zet
A virtuális billenty
ű
zettel az érint
ő
képerny
ő
használatakor végezhet
ő
szövegbevitel. A virtuális billenty
ű
zet
megnyitásához érintse meg a képerny
ő
t, majd érintse meg a képerny
ő
bal szélén megjelen
ő
beviteli panelt
.
A virtuális billenty
ű
zet ablaka a megnyitása után legfelülre kerül. Szükség szerint helyezze át a képerny
ő
megfelel
ő
részére.
A virtuális billenty
ű
zet beállításai testreszabhatók; ehhez válassza a
Start > Vezérl
ő
pult > Tábla PC
beállításai
elemet, majd az
Egyéb
lapon az
Ugrás a beviteli panel beállításaira
elemet.
A képerny
ő
kalibrálása
Ha a képerny
ő
nem az elvárt módon reagál a parancsokra, akkor
el
ő
fordulhat, hogy újra kell kalibrálnia. Ehhez válassza a
Start > Vezérl
ő
pult
> Hardver és hang > Tábla PC beállításai
elemet. A
Megjelenít
ő
lapon
válassza a
Kalibrálás...
. elemet. A képerny
ő
kalibrálásához kövesse a
megjelen
ő
utasításokat.
További beállítások
A
Start > Vezérl
ő
pult > Tábla PC beállításai
és a
Toll és érintés
útvonalon
további beállítások is elérhet
ő
k.
Megjegyzés:
Egyes érint
ő
képerny
ő
knél vékony légrés van az üveg és
a rezisztív filmréteg között. Id
ő
nként el
ő
fordulhat, hogy koncentrikus
árnyékok, úgynevezett Newton gy
ű
r
ű
k jelennek meg a két eltér
ő
h
ő
mérséklet
ű
és
eltér
ő
nyomásnak
kitett
réteg
közötti
fényvisszaver
ő
dés miatt. A jelenség normális, és a gy
ű
r
ű
k néhány
percnyi használat után elt
ű
nnek.
Az érint
ő
képerny
ő
tisztítása
Az érint
ő
képerny
ő
k érzékeny eszközök, tisztításuk során nem szabad tisztítószert használni. Kövesse az 4.
oldalon található,
A számítógép tisztítása
cím
ű
szakaszban szerepl
ő
javaslatokat.
Sample
This manual is suitable for devices