Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 7 of 66)

Languages: Hungarian
Pages:66
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 66
Számítógépes alapismeretek -
7
Megjegyzés:
Egyes billenty
ű
zeteken található egy Közösségi hálózatok billenty
ű
, amellyel
a Közösségi hálózatok alkalmazás indítható el (lásd: Social Networks (opcionális), 25.
oldalon). Ha az alkalmazás nincs telepítve, akkor a billenty
ű
vel az azonnali üzenetküld
ő
alkalmazás indítható el.
Érint
ő
pad
Az érint
ő
pad segítségével irányítható a képerny
ő
n
;
látható nyíl.
Anyíl neve mutató vagy kurzor. Amikor
mozgatja ujjait az érint
ő
padon, a mutató követni fogja ezt a mozgást.
Kattintson egyet az érint
ő
pad valamelyik gombjával, hogy
kiválassza vagy aktiválja az illet
ő
parancsot amin a kurzor áll.
Bizonyosodjon meg, hogy csak egy enyhe nyomást gyakorol
az érint
ő
pad felületére.
1. Kétszer kattintva elindítható az a program, amelyre a
kurzor mutat, vagy szöveg írása közben kiválasztható egy
teljes szó.
2.
A jobb gombbal kattintva megjelenik egy felugró menü.
3. Kétszer az érint
ő
pad felületére koppantva ugyanaz
történik, mintha kétszer kattintana.
Opcionális érint
ő
pad funkciók
Ha a számítógép támogatja a többérintéses funkciót, az érint
ő
pad képes felismerni
bizonyos mozgási sablonokat a felületén. Így néhány egyszer
ű
mozdulattal vezérelheti
az alkalmazásokat. További információkért tekintse meg az
Packard Bell InfoCentre
-t.
A számítógépben lehet
Érint
ő
pad lezárása
gomb is. Az
Érint
ő
pad lezárása
gomb ki- vagy
bekapcsolja az érint
ő
padot, így a billenty
ű
zet használatakor elkerülhet
ő
a kurzor nem szándékolt
mozgatása. Ez különösen akkor hasznos, ha egeret csatlakoztatott a számítógéphez.
Egyes számítógépeken úgy is görgetheti a dokumentumokat, ha az érint
ő
pad jobb oldalán lefelé vagy felfelé
csúsztatja az ujját.
Megjegyzés:
Javítsa az egérmutató láthatóságát és mozgását! Kattintson a
Start
>
Vezérl
ő
pult
>
Hardver és Hang
>
Egér
>
Az egérmutató beállításai
lehet
ő
ségre.
Érint
ő
képerny
ő
(opcionális)
Egyes számítógépek érint
ő
képerny
ő
vel vannak ellátva; ezeknél a típusoknál bizonyos
egyszer
ű
parancsok a billenty
ű
zet és az egér használata nélkül, a képerny
ő
megérintésével
is
kiadhatók.
Az
érint
ő
képerny
ő
típusától
és
formátumától
függ
ő
en
az
ujjával,
érint
ő
ceruzával, illetve mindkett
ő
vel is kijelölheti a képerny
ő
n látható elemeket.
Koppintás a képerny
ő
re
Az egérrel végzett kattintás vagy a megfelel
ő
billenty
ű
lenyomása helyett finoman
koppintson
a képerny
ő
re
az ujjával vagy az érint
ő
ceruzával, amennyiben kapott ilyet a készülékhez. A képerny
ő
nek azonnal reagálnia
kell az érintésre.
Vigyázat:
Csak az ujját vagy a mellékelt érint
ő
ceruzát használja. Ha egyéb tárgyat használ,
károsíthatja a képerny
ő
t.
Ha az egér jobb gombjával végzett kattintáséval azonos hatást szeretne elérni az érint
ő
képerny
ő
n, akkor
koppintson a képerny
ő
re, majd tartsa rajta az ujját vagy az érint
ő
ceruzát, amíg meg nem jelenik egy mozgó
kör; ekkor emelje fel az ujját, illetve az érint
ő
ceruzát. Tartalom húzásához egyszer
ű
en érintse meg a
képerny
ő
t a tartalom felett, majd a képerny
ő
n tartva húzza az ujját a kívánt helyre. A tartalom követi a
mozdulatot.
3
1
2
Sample
This manual is suitable for devices