Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 63 of 66)

Languages: Hungarian
Pages:66
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 66
Szoftver Licensz -
63
S
ZOFTVER
L
ICENSZ
Megjegyzés:
A szoftverek többsége eltelepítve érkezik az Ön Packard Bell számítógépén. Ezek használatra vagy
beállításra készen állnak. Bizonyos esetekben azonban futtatásukhoz szükség lesz egy CD vagy DVD lemezre. Ezek a
lemezek a számítógép csomagolásában találhatók.
Packard Bell Licensz Szerzdés (CD és/vagy DVD termékek). Ez a példány az eredeti, amely a vásárlást bizonyítja. Kezelje
értéktárgyként.
Fontos!
Olvassa el figyelmesen miel
ő
tt telepítené a szoftvert.
Az alábbi Licencszerzdés vonatkozik Önre. Ez az Ön (természetes vagy jogi személy) és a Packard Bell közötti licencszerz
ő
dés.
A szoftvercsomag(ok) felnyitásával saját magára nézve kötelez
ő
nek ismeri el a jelen Szerz
ő
dés feltételeit. Ha nem ért egyet a
jelen Szerz
ő
dés feltételeivel, azonnal juttassa vissza a bontatlan szoftvercsomago(ka)t és az azokat kísér feltételeket (az írásos
anyagokat, valamint az iratgy
ű
jt
ő
ket vagy más tároló(ka)t is ideértve), valamint a teljes számítógépes rendszert a beszerzés
helyére a vételár visszatérítése érdekében.
P
ACKARD
B
ELL
S
ZOFTVERLICENSZ
1. Licencengedélyezés
Ez a Packard Bell Licencszerzdés („Licenc") lehet
ő
vé teszi a fent azonosított, meghatározott verziójú Packard Bell CD és/vagy
DVD termék egy példányának („SZOFTVER", amely tartalmaz legalább egy CD vagy DVD lemezt, és tartalmazhat egy vagy több
hajlékonylemezt) egyetlen számítógépen való használatát, feltéve, ha a SZOFTVERT egyidejleg csak egyetlen számítógépen
használják. Ha a SZOFTVER több Licencével rendelkezik, bármikor a SZOFTVER annyi példányát használhatja, ahány Licenccel
rendelkezik. A SZOFTVER akkor van „használatban" egy számítógépen, ha annak átmeneti memóriájába (pl. RAM-ba) van töltve,
vagy az állandó memóriájára (pl. merevlemezre, CD-re és/vagy DVD-re), illetve a számítógép más tárolóeszközére van telepítve
azzal a kivétellel, hogy a hálózati szerverre kizárólag a többi számítógép általi elérés érdekében telepített másolat nem számít
„használatnak". Ha a SZOFTVER felhasználóinak várható száma meghaladja az érvényes Licencek számát, ésszer
mechanizmust vagy folyamatot kell biztosítani annak érdekében, hogy a SZOFTVERT egyidejleg használó személyek száma ne
haladja meg a Licencek számát. Ha a SZOFTVER tartósan a számítógép merevlemezére vagy más tárolóeszközére van telepítve
(a hálózati szerver kivételével), és egy személy a használati idnek több mint 80%-ában használja azt a számítógépet, az illet
személy hordozható vagy otthoni számítógépen is használhatja a SZOFTVERT.
2. Szerzi jogok
A SZOFTVER tulajdonosa a Packard Bell vagy annak szállítói, és az Egyesült Államok szerzi jogi törvényei és a nemzetközi
egyezmények rendelkezéseinek védelme alatt áll. Következésképpen a SZOFTVERT úgy kell kezelnie mint bármilyen egyéb
szerz
ő
i jogi törvények által védett anyagot (pl. könyv vagy hangfelvétel) kivéve, hogy a CD és/vagy DVD lemez SZOFTVERT
tartalmazó részeit átmásolhatja egyetlen merevlemezre, így az eredeti példányt biztonsági másolatként használhatja. Nem
készíthet másolatot a SZOFTVER CD és/vagy DVD lemezen lév
ő
részér
ő
l, illetve a SZOFTVERT kísér
ő
írásos anyagról.
3. Egyéb korlátozások
Ön nem adhatja bérbe a SZOFTVERT, de véglegesen átruházhatja a SZOFTVERT és az azt kísér
ő
írásos anyagot, feltéve, ha
egyetlen másolatot sem tart meg, és az átvev
ő
magára nézve kötelez
ő
nek ismeri el a jelen Szerz
ő
dés feltételeit. Ön nem fejtheti,
fordíthatja vissza vagy szedheti le a SZOFTVERT. A SZOFTVER minden átruházásának tartalmaznia kell a legutóbbi frissítéseket
és minden korábbi verziót.
KÜLS
Ő
GYÁRTÓ ÁLTAL KÉSZÍTETT VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ SZOFTVER
INFORMÁCIÓ
A Packard Bell termékeken található el
ő
telepített, beágyazott, vagy egyéb módon terjesztett szoftver ingyenes vagy harmadik fél
által készített szoftvereket (az “Ingyenes szoftverek”) tartalmaz, amelyek a GNU General Public License (a “GPL”) licenc besorolás
alá tartoznak. Az ingyenes szoftvert így is jelölik. Az ingyenes szoftver másolása, terjesztése és/vagy módosítása a GPL hatálya
alá esik.
Az Ingyenes szoftver terjesztésének célja, hogy az Ön hasznára legyen, azonban a készít
ő
SEMMILYEN GARANCIÁT NEM
VÁLLAL, még az ELADHATÓSÁGÁRA vagy AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁRA sem. Minden esetben a GNU
General Public License kitételei érvényesek. Ezt a http://www.gnu.org címen érheti el, ahol beszerezheti a GPL példányát, vagy
a Free Software Foundation, Inc. címére írva kérhet egy másolatot. A Free Software Foundation, Inc címe: 59 Temple Place - Suite
330, Boston, MA, 02111-1307, USA.
A GPL feltételei szerint a számla kiállításától számított három (3) éven belül írásban igényelheti az ingyenes szoftver teljes, gép
által olvasható forráskódját, a média, szállítás és kezelési költséget leszámítva ingyenesen.
További kérdés esetén vegye fel velük a kapcsolatot. Postacímünk: Acer Inc., 8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien
221, Taiwan.
Sample
This manual is suitable for devices