Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 62 of 66)

Languages: Hungarian
Pages:66
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 66
62 -
Gyors kezdési és hibaelhárítási útmutató
K
ÖRNYEZET
A P
ACKARD
B
ELL
ELKÖTELEZETTSÉGE
A
KÖRNYEZETVÉDELEM
MELLETT
A környezetvédelem termékeink szerves részét képezi.
A Packard Bell elkötelezett amellett, hogy korlátozza termékeinek környezetre gyakorolt hatását a termékek teljes élettartama
alatt.
A tervezési szakasztól kezdve, rendkívül szigorú beszerzési politika mellett maximális figyelmet fordítanak az elektronikus
alkatrészekre annak érdekében, hogy korlátozzák az olyan nehézfémtartalmat, mint az ólom, kadmium, króm, higany stb. A
beszállítóktól elvárják a rendelkezések tiszteletben tartását minden termék minden részére vonatkozóan.
Ami az élettartam végén lév
ő
termékeket illeti, lépések történtek az összes termék újrafelhasználásának el
ő
mozdítására és
megkönnyítésére. Ilyen módon, a Packard Bell termékekben használt, 25 grammnál nehezebb összes m
ű
anyag alkatrész ISO
11469 címkével van ellátva. Ezzel a címkével gyorsan felismerhet
ő
az anyag, ami megkönnyíti a valorizálását. Hasonlóképpen,
az asztali számítógépeket úgy tervezték, hogy könnyen szétszerelhet
ő
k legyenek, a csavarokat bilincsekkel helyettesítve.
E
NERGY
S
TAR
®
PARTNERSÉG
Megjegyzés:
Ez a fejezet kizárólag az Energy Star
®
matricával ellátott rendszerekre érvényes.
A Packard Bell az Energy Star
®
program hivatalos partnere.
Az Energy Star
®
programot az Egyesült Államok környezetvédelmi ügynöksége indította el 1992-ben, mint egy
önkéntes címkéz
ő
programot, az energiahatékony termékek támogatása céljából, a széndioxid-kibocsátás
csökkentése érdekében. A programhoz csatlakozva a Packard Bell segít az energiaszámla csökkentésében, és
hozzájárul a leveg
ő
szennyezés csökkentéséhez, valamint a Föld klímájának védelméhez a jöv
ő
generációi
számára.
A Packard Bell azt határozta, hogy minden Packard Bell monitor feleljen meg az Energy Star
®
energiahatékonysági irányelveinek.
Az Energy Star
®
vonatkozásában további információkat kaphat az Energy Star
®
weboldalán: www.energystar.gov.
T
ERMÉK
SEMLEGESÍTÉSE
A 2002/96/EC Elektronikus és elektromos berendezések hulladékáról (WEEE) szóló irányelv szerint a használt
elektronikus és elektromos termékeket a hagyományos háztartási hulladéktól elkülönítve kell semlegesíteni,
elsegítve ezzel az újraalkalmazást, az újrahasznosítást, a visszanyerés egyéb formáit, illetve csökkentve a
hulladékmennyiséget és az égetést. Az áthúzott szeméttároló logó emlékezteti arra, hogy ezeket a termékeket
elkülönítve kell ártalmatlanítani. Ezek a szabályok minden Packard Bell termékre és azok tartozékaira
vonatkoznak, mint például billenty
ű
zet, egér, hangszórók, távkapcsolók, stb. Ha ilyen terméket ártalmatlanít,
gy
ő
z
ő
djön meg arról, hogy az újrahasznosítás a helyi hatóságok ellen
ő
rzésével történt, vagy csere esetén a
régi
készüléket
juttassa
vissza
a
keresked
ő
höz.
További
információkért
látogassa
meg
a
www.packardbell.com/recycling oldalt.
Akkumulátor semlegesítése (ha van)
A készülék semlegesítése el
ő
tt gy
ő
z
ő
djön meg arról, hogy nem maradt a készülékben akkumulátor. Az Európai törvények
kimondják, hogy az akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell gy
ű
jteni. A használt akkumulátorokat ne dobja be a
szemetesbe. A használt akkumulátorokat a kijelölt gy
ű
jt
ő
helyen helyezze el, vagy kérdezze meg a keresked
ő
t vagy a helyi
hatóságot, hogy mit javasol. Ezzel lehet
ő
vé teszi a használt akkumulátorok biztonságos gy
ű
jtését, újrahasznosítását és
megsemmisítését, ezzel is védi a környezetet és csökkenti az egészségkárosító környezeti hatásokat.
Vigyázat:
Robbanás veszélye áll fenn, ha nem megfelel
ő
fajtájú akkumulátorral cseréli ki az akkumulátort.
Az útmutatásoknak megfelel
ő
en szabaduljon meg a használt akkumulátortól.
Higanytartalom
A nem-LED háttérvilágítású LCD/CRT monitorral vagy kijelz
ő
vel rendelkez
ő
elektronikus termékek esetén: Az ebben
a termékben található fényforrás/fényforrások higanyt tartalmaznak, és a helyi, állami vagy szövetségi jogszabályok
el
ő
írásai szerint újra kell hasznosítani
ő
ket. További információkért lépjen kapcsolatba az Electronic Industries
Alliance (EIA) szervezettel a www.eiae.org honlapon. A lámpákkal kapcsolatos megsemmisítési információkat a
www.lamprecycle.org honlapon találja.
Sample
This manual is suitable for devices