Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 61 of 66)

Languages: Hungarian
Pages:66
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 66
Jogszabályi információ -
61
L
ÉZERREL
KAPCSOLATOS
MEGFELEL
Ő
SÉGI
NYILATKOZAT
Az optikai eszközöket úgy tesztelik és tanúsítják, hogy megfeleljenek a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság IEC60825-1
szabványának és az európai EN60825-1 szabványnak az 1. osztályú lézertermékekre vonatkozóan.
Az 1. osztályú lézertermékek nem számítanak veszélyesnek. Az optikai eszközöket úgy tervezték, hogy normál m
ű
ködés közben
vagy az el
ő
írt karbantartási körülmények között a lézersugárzással való emberi érintkezés soha ne haladja meg az 1. osztály
szintjét.
A számítógépben elhelyezett optikai eszközök kizárólag az ilyen elektronikus termékek részegységeiként használhatók, és ezért
nem felelnek meg a Központi Rendeletek Törvénykönyve TELJES lézertermékekre vonatkozó 1040.10 és 1040.11 paragrafusai
ide vonatkozó követelményeinek.
Mivel a lézersugárzással való érintkezés rendkívül veszélyes, a felhasználó semmilyen körülmények között se kísérelje meg
szétszedni a lézeres eszközt.
C
SOMAGOLÁS
A jelen termék csomagolása megfelel az 1994. december 20-i, 94/62/EK Európai Környezetvédelmi Irányelvnek és az azzal
egyenérték
ű
francia törvénykezés 1998. július 20-i 98-638 rendeletének.
Sample
This manual is suitable for devices