Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 60 of 66)

Languages: Hungarian
Pages:66
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 66
60 -
Gyors kezdési és hibaelhárítási útmutató
Az épület áramforrása
Csak azokat a berendezéseket csatlakoztassa az épület áramforrására, amelyek összhangban vannak az országban érvényes
vezetékezési rendeletekkel. Az Egyesült Királyságban ezek az IEE rendeletek.
T
ÁPEGYSÉG
ÉS
KÁBELEK
Tápegység
A tápegység bemeneti-, és (ha van) kimeneti aljzata veszélyes feszültség
ű
nek min
ő
sül.
Ki kell húznia az elektromos vezetéket a felszerelés leválasztásához (és ha laptopot használ). Ennek érdekében a kimeneti aljzatot
a berendezés közelében kell elhelyezni, és könnyen elérhet
ő
nek kell lennie.
Bemeneti teljesítmény: Tekintse át a számítógép alján található címkén található adatokat, és gy
ő
z
ő
djön meg arról, hogy a
tápegység képes a megfelel
ő
teljesítmény leadására.
A felhasználó semmilyen körülmények között se kísérelje meg szétszerelni a tápegységet. A tápegységben nincsenek a
felhasználó által cserélhet
ő
alkatrészek. A tápegységben veszélyes feszültség van, amely súlyos személyi sérülést okozhat.
A hibás tápegységet vissza kell juttatni a forgalmazónak.
Tápkábelek és dugók
Ehhez a termékhez egy három-eres földelt tápkábel és dugó szükséges. A dugó csak földelt elektromos aljzatba illeszkedik. A
csatlakoztatás el
ő
tt gy
ő
z
ő
djön meg arról, hogy az elektromos dugó megfelel
ő
en földelve van. Földeletlen dugaljba ne
csatlakoztassa a dugót. Ha tanácsra van szüksége, forduljon villanyszerel
ő
höz.
A készülék használatához 3-eres földelt hálózati kábelre van szükség. A kábel hossza nem haladhatja meg a 2,5 métert. Az
elektromos veszély elkerülése érdekében ne távolítsa el, vagy ne takarja el az elektromos kábel földelési csatlakozóját. Cserélje
ki a sérült elektromos vezetéket. A pontos cseréhez lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. Európában a dugónak legalább 250 V /
10 A hitelesítéssel kell rendelkeznie. A dugón fel kell tüntetni egy nemzetközi ügynökség jóváhagyási jelzését. A vezetéknek
alkalmasnak kell lennie a végfelhasználó országában történ
ő
használatra. Ha bizonytalan az országban használható elektromos
vezetékkel kapcsolatban, forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy az elektromos hatóságokhoz.
Vezetékek
Olyan vezetékek esetében, melyek nem a termék csomagolásában szállítódnak:
A rendszer elektromágneses kompatibilitási teljesítménye csak a kábel és az interfész megfelel
ő
árnyékolása esetén garantálható.
Árnyékolt interfész kábel használatára USB, IEEE1394, soros, nyomtató, játék, analóg vagy digitális audio/ video, Ethernet LAN,
PS2, TV vagy FM antennák, és általában minden nagy sebesség
ű
kábeles interfészek használata esetén van szükség.
Csak UL listás 26AWG számú vagy nagyobb telekommunikációs kábelt használjon.
Csak az Ethernet LAN vagy RTC modem kábel hossza lépheti túl a 3 métert.
A Packard Bell azt ajánlja, hogy minden olyan vezetéket, amely valamilyen küls
ő
egységet csatlakoztat az Ön Packard Bell
számítógépéhez és nem az Ön számítógépével együtt szállítottak, lásson el ferrit gy
ű
r
ű
vel.
-
Ferrit gy
ű
r
ű
ajánlás: Steward 28A-2029 (két hurokkal)
Ethernet LAN kábelhez csak FTP árnyékolt kábelt használjon (cat
5).
A termék hitelesítése során a Packard Bell a következ
ő
min
ő
ség
ű
vezetékeket használta:
-
Hama 46778 típusú USB 2.0 hitelesített vezetékek.
-
Hama 50011 típusú IEEE1394 árnyékolt FireWire vezeték
-
Thomson KHC001M, KHC012M, KHC028M típusú RCA-RCA árnyékolt audió/videó vezeték
-
Hama 43330H, 42714H típusú árnyékolt sztereo audió vezeték
-
Hama 50030 típusú Cat 5e Ethernet árnyékolt vezeték
A telepített és hordozható számítógépek túlmelegedése
Hosszú ideig tartó használat után túlmelegedhet a váltakozó áramú tápegység és a számítógép alja. Mindegyikkel kerülni kell a
hosszú ideig tartó érintkezést.
A
BURKOLAT
ELTÁVOLÍTÁSA
ÉS
CSERÉJE
A berendezés szervizelését vagy módosítását célzó burkolateltávolítás eltt szét kell csatlakoztatni minden elektromos és
modemvezetéket, valamint el kell távolítani az akkumulátort.
Vigyázat: Hosszantartó használat esetén bizonyos alkatrészek a számítógép belsejében felhevülhetnek.
Ekkor vissza kell zárni a burkolatot, miel
ő
tt bedugná és bekapcsolná a berendezést.
Sample
This manual is suitable for devices