Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 58 of 66)

Languages: Hungarian
Pages:66
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 66
58 -
Gyors kezdési és hibaelhárítási útmutató
Helyreállítás a helyreállító lemezekr
ő
l
A Windows és minden gyárilag telepített szoftver és eszközmeghajtó újratelepítése:
1.
Kapcsolja be a számítógépet, helyezze be az els
ő
helyreállító lemezt az optikai meghajtóba, majd indítsa
újra a számítógépet.
Vigyázat!
A következ
ő
m
ű
velettel minden adat törl
ő
dik a merevlemezr
ő
l.
2. A rendszerindító menü megnyitásához indítás közben nyomja meg az
F12
gombot. A rendszerindító
menü az, ahol kiválaszthatja, hogy a rendszer honnan induljon, pl. merevlemez, vagy optikai lemez.
3. A nyilak segítségével válassza ki a
CD-ROM/DVD
lehet
ő
séget, majd nyomja meg az
Enter
billenty
ű
t.
A Windows a behelyezett helyreállító lemezr
ő
l fog települni.
4.
Amikor a gép kéri, helyezze be a második helyreállító lemezt, majd a helyreállítás befejezéséhez kövesse
a képerny
ő
n megjelen
ő
utasításokat.
Sample
This manual is suitable for devices