Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 57 of 66)

Languages: Hungarian
Pages:66
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 66
Ugyfélszolgálat -
57
3.
Kattintson a kívánt visszaállítási pontra, majd a "
Tovább
" és "
Befejezés
" gombra. Egy meger
ő
sít
ő
üzenet
jelenik meg.
4.
Kattintson az „
OK
” gombra. A rendszer a kiválasztott visszaállítási pontra áll vissza. A m
ű
velet néhány
percet vesz igénybe, és lehet, hogy újra is kell indítania a számítógépet.
A rendszer visszaállítása a gyári állapotba
Abban az esetben, ha a számítógép meghibásodása nem hárítható el más módszerrel, a gyári állapot
visszaállításához mindent újra kell telepítenie. Helyreállíthatja a merevlemezr
ő
l vagy a már létrehozott
helyreállítási lemezekr
ő
l.
Vigyázat!
Ez a teljes visszaállítás mindent töröl a merevlemezr
ő
l, majd újratelepíti a Windows-t,
valamint az összes gyárilag telepített szoftvert és eszközmeghajtót. Ha a fontos fájlokat eléri a
merevlemezen, mentse le
ő
ket most.
Ha még fut a Windows lásd „
Visszaállítás a Windows ban
” részt alább.
Ha nem fut a Windows, és az eredeti merevlemez még m
ű
ködik, lásd „
Helyreállítás a merevlemezr
ő
l
rendszerindítás közben
” részt a 57. oldalon.
Ha nem fut a Windows, és az eredeti merevlemez teljesen újra lett formázva, vagy merevlemezt cserélt a
számítógépben, lásd "
Helyreállítás a helyreállító lemezekr
ő
l
” részt a 58. oldalon.
Visszaállítás a Windows ban
A Windows és minden gyárilag telepített szoftver és eszközmeghajtó újratelepítése:
1.
Kattintson a
Start
,
Minden program
,
Packard Bell
, majd a
Packard Bell Recovery Management
lehet
ő
ségre. A
Packard Bell Recovery Management
megnyílik.
2. Kattintson a „
Visszaállítás
” fülre, majd válassza a „
Rendszer visszaállítása a gyári állapotba
lehet
ő
séget. Megjelenik a Visszaállítás meger
ő
sítése párbeszédablak.
3.
Kattintson az „
Igen
”, majd a „
Start
” gombra. A párbeszédablak a helyreállítandó merevlemezr
ő
l jelenít
meg információkat.
Vigyázat!
A következ
ő
m
ű
velettel minden adat törl
ő
dik a merevlemezr
ő
l.
4.
Kattintson az
OK
gombra. A helyreállítási m
ű
velet a számítógép újraindításával kezd
ő
dik, majd a fájlok
merevlemezre másolásával folytatódik. Ez a m
ű
velet eltart egy kis ideig, de a Packard Bell Recovery
Management képerny
ő
jén követheti a folyamatot.
Ha a helyreállítás befejez
ő
dik, egy párbeszédablak kéri a számítógép újraindítását.
5.
Kattintson az
OK
gombra. A számítógép újraindul.
6.
A rendszer els
ő
beállításához kövesse a képerny
ő
n megjelen
ő
utasításokat.
Helyreállítás a merevlemezr
ő
l rendszerindítás közben
A Windows és minden gyárilag telepített szoftver és eszközmeghajtó újratelepítése:
1.
Kapcsolja be a számítógépet, majd rendszerindítás közben nyomja meg az
Alt-F10
gombot. A
Packard
Bell Recovery Management
megnyílik.
2.
Kattintson a
Rendszer visszaállítása a gyári állapotba lehet
ő
ségre
.
Vigyázat!
A következ
ő
m
ű
velettel minden adat törl
ő
dik a merevlemezr
ő
l.
3.
A folytatáshoz kattintson a „
Tovább
” gombra. A merevlemez eredeti gyári beállítása lesz visszaállítva.
Ez néhány percet vehet igénybe.
Sample
This manual is suitable for devices