Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 55 of 66)

Languages: Hungarian
Pages:66
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 66
Ugyfélszolgálat -
55
A
RENDSZER
HELYREÁLLÍTÁSA
Ha az el
ő
z
ő
fejezetben leírt hibajavítási lépések (42. oldalon) nem segítettek a probléma megoldásában,
futtassa le a
Packard Bell Recovery Management
programot. Ez a vásárláskori állapotba tudja visszaállítani
a számítógépet, miközben fenntartja a jelenlegi beállítások és személyes adatok kés
ő
bbi visszaállításának
lehet
ő
ségét.
A rendszer helyreállításához
1.
Hozzon létre miel
ő
bb helyreállító lemezeket.
Ezeknek a lemezeknek kés
ő
bb komoly hardver- és szoftverproblémák esetén fogja hasznát venni a
helyreállítás során. Utasításokat lásd, “
Helyreállítási lemezek létrehozása
”, 20. oldalon.
2.
Kisebb hibák javítása.
Ha csak egy-két szoftver, vagy hardver m
ű
ködik hibásan, a meghajtóprogramok vagy a szoftverek
újratelepítése megoldhatja a problémát. A gyárilag telepített szoftverek és meghajtóprogramok
helyreállításáról, lásd „
El
ő
re telepített szoftverek és meghajtóprogramok helyreállítása
" részt a 55. oldalon.
A nem el
ő
re telepített szoftverek és meghajtóprogramok újratelepítésér
ő
l lásd a termék dokumentációját
vagy a technikai támogató weboldalt.
3.
Visszaállítás egy el
ő
z
ő
rendszerállapotba.
Ha a szoftverek vagy meghajtóprogramok újratelepítése nem segít, a hiba talán orvosolható, ha a
rendszert egy olyan korábbi állapotába állítja vissza, amikor még minden megfelel
ő
en m
ű
ködött.
A „
Visszaállítás egy el
ő
z
ő
rendszerállapotba
” m
ű
velet utasításait lásd az 56. oldalon.
4.
A rendszer visszaállítása gyári állapotba.
Ha semmi más nem oldja meg a problémát, és szeretné a rendszert visszaállítani a gyári állapotba, lásd
A rendszer visszaállítása a gyári állapotba
” részt az 57. oldalon.
El
ő
re telepített szoftverek és meghajtóprogramok helyreállítása
Hibaelhárításként szüksége lehet a számítógéppel érkezett gyári szoftverek és meghajtóprogramok
újratelepítésére. Helyreállíthatja a merevlemezr
ő
l vagy a már létrehozott helyreállítási lemezekr
ő
l.
Új szoftver — Ha olyan szoftvert szeretne helyreállítani, amely nem gyárilag volt telepítve a gépre,
kövesse a szoftver telepítési utasításait.
Új meghajtóprogramok — Ha olyan eszközmeghajtót szeretne helyreállítani, amely nem gyárilag volt
telepítve a gépre, kövesse az eszközmeghajtó telepítési utasításait.
El
ő
re telepített szoftverek és meghajtóprogramok helyreállítása
1.
Kattintson a
Start
,
Minden program
,
Packard Bell
, majd a
Packard Bell Recovery Management
lehet
ő
ségre. A
Packard Bell Recovery Management
megnyílik.
-VAGY-
Ha a meghajtóprogram és alkalmazás helyreállító lemezr
ő
l állít helyre, helyezze be a lemezt a meghajtóba,
majd a
Packard Bell Application Recovery
f
ő
menüjének megnyílása után ugorjon a 3. lépésre.
2. Kattintson a
Visszaállítás
fülre, majd válassza az
Alkalmazások/illeszt
ő
programok
újratelepítése
lehet
ő
séget. Megnyílik a
Packard Bell Application Recovery
f
ő
menüje.
U
GYFÉLSZOLG
Sample
This manual is suitable for devices