Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 54 of 66)

Languages: Hungarian
Pages:66
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 66
54 -
Gyors kezdési és hibaelhárítási útmutató
Új hardvereszközök, például nyomtató, szkenner, botkormány stb. telepítése nem bonyolult feladat.
Minden egyes eszköztípus saját telepítési specifikációval rendelkezik, ezért tekintse át az egyes
eszközökhöz mellékelt dokumentációt a megfelel
ő
telepítés érdekében. Ügyeljen arra, hogy bármilyen
kábel leválasztása vagy visszacsatlakoztatása el
ő
tt kikapcsolja a számítógépet.
Megjegyzés:
Amennyiben problémák adódnak az új hardver telepítése közben, el
ő
ször a mellékelt
kézikönyvet tekintse át. Amennyiben továbbra is nehézségei adódnak, forduljon a gyártóhoz vagy az
eladóhoz vagy tekintse meg honlapukat további segítségért és tanácsért.
A hardverkonfiguráció alapállapotba állítása
Ha problémát tapasztal a számítógép eredetileg telepített illeszt
ő
programjaival kapcsolatban, akkor próbálja
meg visszaállítani a hardverkonfigurációt a gyári állapotra. További információk
A rendszer helyreállítása
55. oldalon.
Sample
This manual is suitable for devices