Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 53 of 66)

Languages: Hungarian
Pages:66
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 66
Ugyfélszolgálat -
53
A Packard Bell nem vonható felel
ő
sségre egy új hardver vagy szoftver hozzáadása következtében keletkez
ő
meghibásodás miatt.
Szoftver
Új programok vásárlása el
ő
tt ellen
ő
rizze, hogy futnak-e a számítógépen. Minden
szoftverprogramnak vannak rendszerkövetelményei, például a futtatáshoz szükséges
memória vagy merevlemez tárterület. Ezek a követelmények általában megtalálhatók a
szoftver dobozán vagy weboldalán.
1. Ellen
ő
rizze a számítógép specifikációját
Rendszerinformációk
Kattintson a
Start
> Minden program > Kellékek > Rendszereszközök
> Rendszerinformációk
opciókra. Válasszon egy elemet, majd annak
részletes információinak megjelenítéséhez kattintson a
+
jelre.
Megjegyzés:
A számítógép specifikációinak gyors áttekintéséhez olvassa
el a számítógép csomagolásán lév
ő
termékleírást.
2.
Programok telepítése
Új program telepítésekor el
ő
ször olvassa el a hozzá mellékelt utasításokat,
mivel a telepítési utasítások termékenként változnak.
a.
Bármilyen új program telepítése el
ő
tt feltétlenül legyen zárva minden más alkalmazás.
b.
Helyezze be a CD vagy DVD lemezt A legtöbb CD vagy DVD automatikusan elindul, és megjeleníti a
telepítési képerny
ő
t. Ha a lemez nem indul el automatikusan:
c. Kattintson a jobb egérgombbal a lemez ikonjára és válassza az
Intéz
ő
sort. Kattintson kétszer a
Beállítás
(vagy
Telepítés
) ikonra és kövesse a képerny
ő
n megjelen
ő
utasításokat.
3.
Program eltávolítása
a. Kattintson a
Start
> Vezérl
ő
pult > Programs >
Programok és tulajdonságok
opciókra.
b.
Válassza ki a törölni kívánt programot.
c.
Kattintson a
Törlés/Módosítás
gombra a program törlési
folyamatának elindításához.
Hardver
Vigyázat!
A Packard Bell nyomatékosan ajánlja, hogy soha ne változtassa meg számítógépe
hardver konfigurációját. A nem megfelel
ő
üzemeltetés károsíthatja hordozható számítógépét és
ezekre az esetekre nem terjed ki a garancia. Csak abban az esetben nyissa fel hordozható
számítógépét ha Ön haladó felhasználó, vagy ha erre kéri fel egy képesített Packard Bell
technikus.
Új hardvereszköz vásárlása el
ő
tt ellen
ő
rizze, hogy használható-e az Ön számítógépével.
1. Ellen
ő
rizze a számítógép adatait (lásd
Ellen
ő
rizze a számítógép specifikációját
53. oldalon).
2. Bels
ő
hardver elemek
Ha bels
ő
hardverelemet szeretne telepíteni, fel kell nyitni a számítógépet. A legjobb eredmények
érdekében az ilyen telepítést hivatalos szolgáltató végezze. További információkért a rendszer Bels
ő
memóriájának (RAM) vagy Processzorának (CPU) felfejlesztését illet
ő
en tekintse át a
InfoCentre-t
.
3. Küls
ő
hardver eszköz
Sample
This manual is suitable for devices