Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 52 of 66)

Languages: Hungarian
Pages:66
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 66
52 -
Gyors kezdési és hibaelhárítási útmutató
a.
Kapcsolódjon le az Internetr
ő
l: Zárja be a
Windows levelezés
programot és a többi alkalmazást.
b. Ellen
ő
rizze a kapcsolódási adatokat (felhasználónevet, jelszót, a szerver telefonszámát, az e-mail
címet stb.), és állítsa vissza az internetes beállításokat az ISP által megadott módon.
5.
Elküldtem egy üzenetet, de válaszként hibaüzenetet kaptam.
a. Ellen
ő
rizze a címzett e-mail címének helyesírását.
b.
Egyeztessen a címzettel, hogy az e-mail címe még érvényes-e.
Nyomtató
Nyomtatót adhattak akkor is, amikor megvásárolta a számítógépet, de vehetett egyet
kés
ő
bb is. Mindenképpen tartsa be a nyomtató telepítési útmutatóit.
A nyomtató nem m
ű
ködik
Az alábbi útmutatások a nyomtatókkal kapcsolatos leggyakoribb problémákkal foglalkoznak. A konkrét
utasításokat olvassa el a nyomtató kézikönyvében. Ha további segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba
a nyomtató gyártójával.
Új szoftver és hardver hozzáadása
Ha hibát észlel egy új programmal vagy hardverrel kapcsolatban, kérjük, ellen
ő
rizze a mellékelt
dokumentációt és a gyártó weboldalát. További segítségért hívja fel a gyártó ügyfélszolgálati telefonszámát.
Probléma/hiba
Megoldás
A nyomtató KI van
kapcsolva
Kapcsolja BE a nyomtatót
A nyomtató OFF line
állapotban van
Nyomja meg a nyomtató online gombját
A nyomtatóból kifogyott
a papír
Helyezzen be papírt
A papír elakadt
Nézze meg a nyomtató használati útmutatóját az elakadt papír kezelésével
kapcsolatban.
A nyomtató
hibaüzenetet generált
Nézze meg a nyomtató kézikönyvét a hibaüzenetek megoldásáról.
A nyomtató nincs
megfelel
ő
en
csatlakoztatva
Ellen
ő
rizze, hogy a kábelek szilárdan a nyomtatóhoz és a számítógéphez
vannak-e csatlakoztatva.
Használjon földelt váltakozó áramú aljzatot (vagy elektromos vezetéket).
Ügyeljen arra, hogy bármilyen kábel leválasztása vagy visszacsatlakoztatása
el
ő
tt kikapcsolja a számítógépet.
A nyomtató nem kap
áramot
Csatlakoztassa a nyomtatót egy másik fali aljzathoz.
Indítsa újra a számítógépet és a nyomtatót, és próbáljon meg nyomtatni annak
megállapítása érdekében, hogy az el
ő
z
ő
aljzat hibás volt-e.
A nyomtatókábel sérült
Ha rendelkezik másik nyomtatókábellel, próbálja meg azt használni, így
eldöntheti, hogy a nyomtatókábellel van-e gond.
A nyomtató nincs
megfelel
ő
en telepítve
Próbálja meg újratelepíteni a nyomtatót. A nyomtató Windows alá való
telepítésér
ő
l szóló információ a nyomtató kézikönyvében található.
Sample
This manual is suitable for devices