Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 50 of 66)

Languages: Hungarian
Pages:66
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 66
50 -
Gyors kezdési és hibaelhárítási útmutató
b. Amikor els
ő
alkalommal használja az internet kapcsolatot, nem biztos, hogy elfogadják az
azonosítót.
Egyes
ISP-k
egy
rövid
beállítási
id
ő
t
igényelnek
a
kapcsolódási
adatok
feldolgozásához. Várjon 30 percig, miel
ő
tt ismét megpróbálna a szolgáltatásra kapcsolódni.
2.
Helytelen felhasználónevet és/vagy jelszót írt be.
a. Ellen
ő
rizze a felhasználói azonosítót és a jelszót. Szükség esetén írja be
ő
ket újra.
b. Ellen
ő
rizze, hogy helyesen írta e a szót (nagy és kisbet
ű
, vagy írásjel)
c. Ellen
ő
rizze az ISP-t
ő
l kapott bejelentkezési és beállítási információkat.
3.
A szerver, amelyre kapcsolódni kíván, nem m
ű
ködik.
Ellen
ő
rizze az ISP-nél, hogy elérhet
ő
-e a szolgáltatás.
4.
Lehetséges, hogy az Internet beállításai (böngész
ő
, e-mail vagy kapcsolat) megváltoztak.
El
ő
fizetéskor az ISP általában megadja a kapcsolódási adatokat (felhasználónevet, jelszót, a szerver
telefonszámát, az e-mail címet stb.). Ellen
ő
rizze ezeket a részleteket, és állítsa vissza az internetes
beállításokat az ISP által megadott módon.
5.
Megszakadt a kapcsolat az internet szolgáltatóval, vagy az ISP szervere nem érhet
ő
el.
Lépjen kapcsolatba az ISP-vel, és ellen
ő
rizze az internet szerverhez való kapcsolódás feltételeit.
6.
Ön elköltözött, és a tárcsázási hely megváltozott.
a.
Változtassa meg a beállításokat úgy, hogy kattintson a
Start
> Vezérl
ő
panel
. Változtassa a
Nézet:
opciót
Nagy ikonokra
, majd válassza a
Telefon és modem
lehet
ő
séget.
b.
Adja meg az új helyét és a telefonvonal egyéb speciális
opcióit.
c.
Kattintson az
OK
gombra.
d. Változtassa a
Nézet:
opciót vissza a
Kategóriá
-ra,
amikor végzett.
7. A
Recovery Management
programot használta.
a.
Ha az Internet hozzáféréshez szoftvert kellett telepíteni,
telepítse újra ezt a szoftvert.
Betárcsázós modemet használ (opcionális)
1.
Lehet, hogy a modem nincs megfelel
ő
en csatlakoztatva.
Ellen
ő
rizze a modem kábelcsatlakozásait a számítógép és a telefonaljzat között.
Ha a számítógép rendelkezik hálózati porttal, a modemkábelt feltétlenül a modemre, és ne a hálózati portra
csatlakoztassa.
2.
A telefonvonal már foglalt.
Modemes kapcsolat tárcsázása el
ő
tt szabadítsa fel a telefonvonalat. Ha a telefon és a modem ugyanazt a
vonalat használja, nem tud egyszerre telefonálni és az Internetre csatlakozni.
3.
Nincs tárcsahang
a. Válassza le a modemet, és egy telefonkészülék segítségével ellen
ő
rizze a telefonvonalat. Ha a
telefonban hallja a normál tárcsahangot, a modem vagy a kábel hibás.
b. Ellen
ő
rizze, hogy a tárcsázás típusa az országnak megfelel
ő
en van-e beállítva. Kattintson a
Start
> Vezérl
ő
pult
. Változtassa a
Nézet:
opciót
Nagy ikonokra
, majd válassza a
Telefon és
modem
lehet
ő
séget. Végezze el a telefon konfigurációjának megfelel
ő
változtatásokat, majd
kattintson az
OK
gombra a befejezéshez.
4.
A modemet egy másik program használja ("A COM port használatban" hibaüzenet).
Sample
This manual is suitable for devices