Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 5 of 66)

Languages: Hungarian
Pages:66
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 66
Számítógépes alapismeretek -
5
Megjegyzés:
Ha a számítógép rendelkezik memóriakártyák vagy b
ő
vít
ő
eszközök csatlakoztatására
szolgáló foglalatokkal, akkor lehetséges, hogy ezekben a foglalatokban m
ű
anyag vakkártyák
találhatók. A vakkártyák a használaton kívüli foglalatokat védik a portól, a fémes tárgyaktól és az egyéb
szennyez
ő
désekt
ő
l.
Ő
rizze meg a vakkártyákat, a kés
ő
bbiek során még szüksége lehet rájuk.
A számítógép szervizelése
Ne kísérletezzen a számítógép javításával, mert a felnyitással vagy a burkolat eltávolításával veszélyes
feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát. Bízzon minden javítást a szerviz szakképzett
munkatársaira.
A következ
ő
esetekben húzza ki a számítógép hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz:
a hálózati kábel vagy a csatlakozó sérült vagy meghorzsolódott,
folyadékot öntöttek a készülékbe,
a készüléket es
ő
nek vagy víznek tették ki,
a készüléket leejtették vagy a burkolata megsérült
a készülék m
ű
ködésében olyan jelent
ő
s változás állt be, ami javítás szükségességére utal
a m
ű
ködtetési útmutató betartása ellenére a készülék nem m
ű
ködik rendesen
Megjegyzés:
Csak azokat a beállításokat módosítsa, amelyeket a kezelési utasítás említ, mivel az
egyéb beállítások módosítása károsodáshoz vezethet, és szakképzett technikus számára is hosszan
tartó munkát jelenthet a normál m
ű
ködési körülmények visszaállítása.
Egészségügyi óvintézkedések
A számítógép és tartozékai kis alkatrészeket tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol a kisgyermekekt
ő
l.
Ha órákig dolgozik vagy játszik egyhuzamban, mindenképpen tartson rendszeres szüneteket. Id
ő
nként
forduljon el a számítógép képerny
ő
jét
ő
l. Ha fárad, ne használja a számítógépet.
Helyezze el hordozható számítógépét olymódon, hogy természetes és kényelmes helyzetben tudjon
dolgozni vele. A gyakran használt tárgyakat helyezze el úgy, hogy könnyen elérhet
ő
ek legyenek.
Biztonsága és kényelme érdekében helyezze hordozható számítógépét maga elé. Bizonyosodjon meg,
hogy a billenty
ű
zet és az érint
ő
pad kényelmes magasságban vannak. A képerny
ő
nek 45-70 cm (18-30
inch)
közötti távolságban kell lennie a szemét
ő
l.
A hallása megóvása érdekében, a hangszóró vagy fejhallgató használata esetén fokozatosan növelje a
hanger
ő
t, amíg tisztán és kényelmesen hall; ne növelje a hanger
ő
t miután a fülei hozzászoktak a
hanghoz. Hosszabb ideig ne hallgasson nagy hangerej
ű
hangot. Ne növelje azért a hanger
ő
t, hogy
kizárja a zajos környezetet; ha nem hallja az Ön körül beszélget
ő
embereket, csökkentse a hanger
ő
t.
A számítógép alsó felülete, a tápadapter és a szell
ő
z
ő
nyílásokból kiáramló leveg
ő
használat
közben forró lehet. Ne fogja a számítógépet huzamosabb ideig, és ne tegye az ölébe m
ű
ködés
közben.
Gy
ő
z
ő
djön meg róla, hogy a számítógép szell
ő
z
ő
nyílásai ne legyenek eltömítve vagy betakarva.
Ne helyezze a számítógépet puha felületre (mint például sz
ő
nyegre, székre vagy ágyra), ami eltakarhatja
a szell
ő
z
ő
nyílásait.
Ne dugjon a szell
ő
zés vagy a burkolat résein keresztül tárgyakat a készülékbe, mert veszélyes
feszültséget hordozó ponthoz érhet hozzá, vagy rövidzárlatot okozhat, ami t
ű
zhöz vagy áramütéshez
vezethet.
Egyes ismétl
ő
d
ő
tevékenységek a kéz, csukló, kar, nyak, váll, láb és a hát rendellenességeit okozhatják
vagy súlyosbíthatják. Az ilyen rendellenességek kockázatának csökkentése érdekében egyenes
csuklóval, illetve a billenty
ű
zet fölött tartott kézzel és csuklóval gépeljen. Ha id
ő
nként fájdalmat,
bizsergést, zsibbadást vagy egyéb kényelmetlenséget érez, forduljon orvoshoz.
Sample
This manual is suitable for devices