Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 48 of 66)

Languages: Hungarian
Pages:66
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 66
48 -
Gyors kezdési és hibaelhárítási útmutató
Ha a [Num Lock] billenty
ű
aktív, akkor a numerikus billenty
ű
zet segítségével számokat írhat be,
mintha egy számológép billenty
ű
zetét használná. Ha a Num lock billenty
ű
nincs aktiválva, a
billenty
ű
zet
vagy
másodlagos
kurzorbillenty
ű
zetként
m
ű
ködik
(a
„teljes
méret
ű
billenty
ű
zeteken), vagy visszavált a normál bet
ű
billenty
ű
kre (egyes kompakt billenty
ű
zeteken).
Nem m
ű
ködik az érint
ő
pad
1.
A számítógépben lehet
Érint
ő
pad lezárása
gomb is. Az
Érint
ő
pad lezárása
gomb ki- vagy
bekapcsolja az érint
ő
padot, így a billenty
ű
zet használatakor elkerülhet
ő
a kurzor nem
szándékolt mozgatása. Ellen
ő
rizze, hogy ez a funkció nincs-e aktiválva.
2.
A vezérl
ő
tulajdonságai nincsenek megfelel
ő
en beállítva.
Ha a mutató nehezen, túl gyorsan vagy túl lassan mozog, vagy ha a kett
ő
s
kattintás nem mindig m
ű
ködik, próbálja meg beállítani a vezérl
ő
tulajdonságait.
a.
Kattintson a
Start
> Vezérl
ő
pult > Hardver és hang > Egér
opciókra.
b. A különböz
ő
fülekre kattintva elérheti a tulajdonságokat, és
módosíthatja az érint
ő
pad viselkedését.
c. Kattintson az
Alkalmaz
gombra a beállítások meger
ő
sítéséhez,
majd az
OK
gombra az ablak bezárásához.
Kijelz
ő
A kijelz
ő
nem áll középen vagy elmozdul
1.
Vékony vonalak gördülnek le a képerny
ő
n, villogó képek láthatók, illetve hullámos
a megjelenítés.
a. Más készülékek vagy elektromágneses források zavarása rendszertelen
képeket eredményezhet a képerny
ő
n.
b.
Kapcsolja ki a számítógépet, és indítsa újra. Ekkor automatikusan be kell állítódnia a kijelz
ő
nek.
Megjegyzés:
A zavarás, zaj vagy torzulás mértéke attól függ, hogy milyen közel van a képerny
ő
az
olyan forrásokhoz, mint a tévékészülékek, mobiltelefonok, más monitorok, h
ű
t
ő
szekrények,
nagyméret
ű
sztereó hangszórók, elektromos adapterek, beépített áramellátással rendelkez
ő
halogénlámpák vagy motorral hajtott készülékek. A hibás fluoreszkáló fény
ű
szerkezetek vagy a
nagyfeszültség
ű
vezetékek közelsége szintén torzított képeket okozhat. Helyezze a számítógépet a
lehet
ő
legtávolabbra az elektromágneses forrásoktól.
Hang
Indításnál a számítógép sípoló hangot ad ki
1.
Beragadt a billenty
ű
zet, az érint
ő
pad egyik gombja:
a.
Kapcsolja KI a számítógépet.
b.
Nyomja meg sorban a billenty
ű
zet gombjait, ellen
ő
rizve, hogy nincsenek-e beragadva.
c.
Finoman ütögesse meg az érint
ő
pad gombjait, hogy meggy
ő
z
ő
djön róla, egyik sincs beragadva.
d.
Kapcsolja BE ismét a számítógépet.
A hangok nem hallatszanak
1.
A hanger
ő
túl alacsonyra van állítva.
Állítsa be a hanger
ő
-szabályozókat (a hangszórón, a billenty
ű
zeten (a
Fn
billenty
ű
kkel) vagy a
számítógépen).
Sample
This manual is suitable for devices