Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 44 of 66)

Languages: Hungarian
Pages:66
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 66
44 -
Gyors kezdési és hibaelhárítási útmutató
Az akkumulátor eltávolítása
1.
Távolítsa el az akkumulátort. Általában csak ki kell oldani a szerkezet alján és ki kell húzni.
2.
Hagyja a hálózati adaptert csatlakoztatva mind a számítógépben, mind pedig a feli aljzatban.
3.
Próbálja meg bekapcsolni a számítógépét és várjon legalább 15 percet.
4. Ellen
ő
rizze, hogy az elektromos adapter felmelegszik-e.
Kiegészít
ő
bels
ő
hardver eltávolítása (pl. kiegészít
ő
memória, hálózati kártya, stb.)
A bels
ő
hardver olyan tételeket tartalmazhat, mint a kiegészít
ő
memória, a hálózati kártya stb.
1.
Távolítsa el az összes telepített bels
ő
kiegészít
ő
eszközt. Ügyeljen arra, hogy a harmadik személy által
beszerelt eszköz esetén forduljon a megfelel
ő
személyhez.
2.
Próbálja újraindítani számítógépét, majd ellen
ő
rizze, hogy helyesen m
ű
ködik-e.
Tekintse át az InfoCentre vonatkozó fejezetét a számítógép jobb megismeréséhez. Ne felejtse el
letölteni az InfoCentre
frissítéseit!
Vigyázat!
Csak abban az esetben nyissa fel hordozható számítógépét ha Ön haladó felhasználó,
vagy ha erre kéri fel egy képesített Packard Bell technikus.
A képerny
ő
lefagy, ha a Packard Bell embléma
megjelenik
A számítógép indításakor el
ő
ször tesztet végez el az összes
rendszerkövetelményt illet
ő
en. Ha a számítógép megfelel
ő
en m
ű
ködik,
rövid sípszót hallat és beindul. Ha a teszt sikertelen, a számítógép
lefagyhat a Packard Bell embléma megjelenésekor.
Indítsa újra a számítógépet
Nyomja le a
TAB
vagy
ESC
gombokat miközben a számítógép elkezdi
megjeleníteni a részleteket.
Állítsa be a BIOS-t az alapértelmezett értékekre.
A BIOS-ba való belépéshez nyomja meg az Del vagy F2 gombot a számítógép indításakor. A BIOS a
számítógép hardverei els
ő
dleges vezérl
ő
je. Ez a számítógép hardverét ellen
ő
rzi. Csak akkor lépjen a
BIOS-ba, ha tapasztalt felhasználó vagy ha tapasztalt szakember utasítja erre.
1.
Válassza ki a
Kilépés
pontot a fels
ő
menüben a nyíl gombokkal vagy az egérrel (ha van).
2.
Válassza ki az
Alapértékeket
a menüben és nyomja meg az [
Enter
] gombot. Nyomja meg az [
OK
]
gombot a jóváhagyáshoz.
3.
Válassza ki a
Módosítások mentése és kilépés
funkciót és nyomja meg az [
Enter
] gombot. Nyomja
meg az [
OK
] gombot a jóváhagyáshoz.
4.
A számítógép automatikusan újraindul.
Próbálja meg egy másfajta indítóeszközzel elindítani a számítógépet.
Nyomja meg az [
F12
] gombot a számítógép indítása közben az indítómenübe való belépéshez (ez a
funkció nem minden számítógép esetén van). Ha az els
ő
dleges indítóeszköze a HDD, változtassa meg
CD-re vagy DVD-re a nyílgombok segítségével és nyomja meg az [
Enter
] gombot a kilépéshez.
Válassza le vagy távolítsa el a kiegészít
ő
eszközöket.
Kérjük tekintse ár a "
Kiegészít
ő
küls
ő
eszközök eltávolítása (pl. nyomtató, szkenner, modem, stb.)
", a "
Az
akkumulátor eltávolítása
" és a "
Kiegészít
ő
bels
ő
hardver eltávolítása (pl. kiegészít
ő
memória, hálózati
kártya, stb.)
" fejezeteket: 43. oldalon.
Sample
This manual is suitable for devices