Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 43 of 66)

Languages: Hungarian
Pages:66
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 66
Ugyfélszolgálat -
43
Semmi nem jelenik meg a
képerny
ő
n
Számítógépe felfüggesztett vagy energiatakarékos
üzemmódban van.
1. Ha a számítógép energiatakarékos üzemmódban van, nyomjon
meg
egy
gombot
a
billenty
ű
zeten
a
számítógép
„felébresztéséhez”.
2. Ha a számítógép felfüggesztett módban van, nyomja meg az
áramgombot. Rövid szünet után fel kell gyulladnia a fénynek, és
ezután már használhatja a számítógépet.
A képerny
ő
véd
ő
valószín
ű
leg aktív.
1.
Nyomjon le egy gombot a kijelz
ő
újraaktiválásához.
2.
Ha meg szeretné változtatni a képerny
ő
véd
ő
tulajdonságait:
a. Zárja be az összes megnyitott programot a Windows
kivételével.
b. Kattintson a jobb egérgombbal a Windows asztal üres
területére.
c.
Válassza ki a
Személyre szabás
lehet
ő
séget a menüb
ő
l.
d.
Kattintson a
Képerny
ő
véd
ő
ikonra.
e. Állítsa be a képerny
ő
kímél
ő
és a monitor energiaellátási
tulajdonságait saját igényeinek megfelel
ő
en.
Ellen
ő
rizze a csatlakozásokat:
1. Ellen
ő
rizze az elektromos vezeték csatlakozását a számítógéphez és a hálózati aljzathoz.
Ellen
ő
rizze a csatlakozóaljzatot:
1.
Csatlakoztasson bármilyen más elektromos eszközt a fali konnektorra és ellen
ő
rizze a m
ű
ködését.
2.
Ha nem történik meg, a fali dugaszaljzat hibás lehet.
Próbálja újraindítani számítógépét:
1. Húzza ki a kábelt a fali csatlakozóból, vegye ki az akkumulátort és tartsa nyomva a bekapcsoló
gombot legalább 10 másodpercig.
2.
Ezután engedje el, tegye vissza az akkumulátort, csatlakoztassa ismét az elektromos vezetéket, és
nyomja meg a kapcsolót a számítógép bekapcsolásához.
Ellen
ő
rizze az akkumulátort:
1. Ellen
ő
rizze, hogy az akkumulátor megfelel
ő
en van-e behelyezve.
2. Ellen
ő
rizze, hogy az akkumulátor kell
ő
en fel van-e töltve.
3.
Csatlakoztassa a váltóáramú adaptert, és próbálja meg bekapcsolni a laptopot.
Válassza le vagy távolítsa el a kiegészít
ő
eszközöket:
Amennyiben egy eszköz vagy akkumulátor hibás, a rendszer bizonyos esetekben nem indul el.
Kiegészít
ő
küls
ő
eszközök eltávolítása (pl. nyomtató, szkenner, modem, stb.)
Ezekben az eszközökben lehet nyomtató, szkenner, modem stb.
1.
Válasszon le minden küls
ő
eszközt a számítógépér
ő
l.
2.
Próbálja újraindítani számítógépét, majd ellen
ő
rizze, hogy megfelel
ő
en m
ű
ködik-e.
3.
Ha nem, kérjük, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálati központtal.
Sample
This manual is suitable for devices