Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 41 of 66)

Languages: Hungarian
Pages:66
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 66
Ügyfélszolgálat -
41
Hogyan ismerem fel, hogy számítógépem veszélyben van?
Ha a
Action Center
riadót jelez vagy a számítógépe szokatlanul viselkedik, váratlanul lefagy vagy némely
program nem m
ű
ködik megfelel
ő
en, lehetséges, hogy számítógépét rosszindulatú szoftver fert
ő
zte meg.
Ennek ellenére ne fogjon minden géphibát vírusra! Ha fert
ő
zésre gyanakszik, a legfontosabb teend
ő
a
frissítés - ha ezt még eddig nem tette volna meg – és a vírusirtó illetve kémelhárító program futtatása.
Windows Távsegítség
Távsegítség lehet
ő
vé teszi a Windows felhasználók
számára, hogy hibajavítás céljából a hálózaton vagy
Interneten keresztül ideiglenesen rácsatlakozzanak
egy távoli Windows számítógépre. A Távsegítség
használatával lehet
ő
vé válik a hibák megállapítása
és megoldása, anélkül, hogy az adott számítógép
elé ülnénk.
A távoli segítségnyújtást a
Start
> Minden
Program > Karbantartás > Windows Távsegítség
útvonalon érheti el. A Távsegítség indítása után egy
ablakot láthat, ahol meghívhat valakit segíteni, vagy
segítséget nyújthat valakinek.
Sample
This manual is suitable for devices