Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 4 of 66)

Languages: Hungarian
Pages:66
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 66
4 -
Gyors kezdési és hibaelhárítási útmutató
S
ZÁMÍTÓGÉPES
ALAPISMERETEK
B
IZTONSÁG
ÉS
KÉNYELEM
Biztonsági óvintézkedések
A számítógép kényelmes használatához és az egészségügyi problémák elkerüléséhez kövesse az alábbi
útmutatásokat.
A számítógép környezete
Ügyeljen arra, hogy a számítógép:
Stabil felületen, állványon vagy asztalon használandó. A számítógép súlyosan károsodhat, ha leesik.
Nem szabad rezg
ő
felületen, vagy sportolás, tornázás vagy egyéb dinamikus környezetben történ
ő
tevékenység közben használni. A rezgés vagy a mozgás meglazíthatja a rögzítéseket, károsíthatja a
bels
ő
alkatrészeket, s
ő
t még az akkumulátor szivárgását is okozhatja.
Védve van közvetlen napsugaraktól vagy h
ő
forrásoktól;
Védve van mágneses mez
ő
kt
ő
l vagy bármilyen olyan eszközt
ő
l, amely statikus elektromosságot termel;
Legalább 30 centiméter (egy láb)
távolságra van bármilyen mobiltelefontól;
Nincsen poros vagy nedves környezetben;
Víz közelében nem használható. Soha ne öntsön folyadékot a számítógépre vagy a számítógépbe.
Nem áll sz
ő
nyegen vagy bármely olyan felületen, amelynek elektromos töltése lehet.
Kábelek
Gy
ő
z
ő
djön meg róla, hogy:
A kábelek nem feszülnek, és hogy nem áll fenn annak a veszélye, hogy valaki rájuk lép, vagy elbotlik
bennük;
Egyéb eszközök nem nyomják össze a kábeleket;
A tápkábelt el
ő
ször csatlakoztassa a számítógéphez, miel
ő
tt a váltakozó áramú dugaszaljzatba
csatlakoztatja.
A tápkábelt el
ő
ször a dugaszaljzatból húzza ki, miel
ő
tt kihúzná a számítógépb
ő
l.
A háromágú hálózati csatlakozózsinórok egy földelt elektromos
dugaszaljzatba vannak csatlakoztatva.
A konnektor egyszer
ű
en hozzáférhet
ő
és a lehet
ő
legközelebb van a számítógéphez (ne terhelje túl
túlzottan sok adapterrel).
Ha a számítógép küls
ő
váltakozó áramú adaptert használ:
Ne takarja be a hálózati adaptert, és ne helyezzen rá más tárgyakat. Az adapter megfelel
ő
h
ű
lését
biztosítani kell a használat során, ehhez nem szabad tárgyakkal körülvenni.
Kizárólag a számítógéppel szállított hálózati adaptert használja. Annak ellenére, hogy más adapterek
hasonlóan nézhetnek ki, használatukkal károsíthatja számítógépét.
Ha cserére van szükség, csak olyan
alkatrészeket használjon, amelyek az Ön számítógépére hitelesítve vannak.
A számítógép tisztítása
Tisztítás el
ő
tt mindig húzza ki a számítógépet a konnektorból;
Ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítószereket, hanem inkább egy nedves ruhát;
Soha ne permetezze a tisztítószert közvetlenül a képerny
ő
re;
Ha folyadék kerül a számítógépére, azonnal kapcsolja ki, húzza ki a hálózati adaptert, vegye ki az
akkumulátort és gy
ő
z
ő
djön meg róla, hogy teljesen száraz, miel
ő
tt újból bekapcsolná. Ha szükséges,
várja meg a következ
ő
napot.
Sample
This manual is suitable for devices