Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 32 of 66)

Languages: Hungarian
Pages:66
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 66
32 -
Gyors kezdési és hibaelhárítási útmutató
Lemezkarbantartó
Fájlok létrehozása és törlése közben a fájlok széttöredeznek a merevlemezen, ami befolyásolja a
teljesítményt. A
Lemezkarbantartó
segít a merevlemezen tárolt állományok újrarendezésében, ami
gyorsabbá és hatékonyabbá teszi számítógépét is.
A
Lemezkarbantartó
havi egyszeri futtatása (a számítógép használatától függ
ő
en) csökkenti az
elhasználódás mértékét a merevlemezen, és ezáltal csökkenti a kés
ő
bbi hibák kialakulásának esélyét.
1. Végezzen
Lemezkarbantartást
és zárjon be minden
megnyitott programot.
2. Kattintson a
Start
> Számítógép
opcióra. Jobb
gombbal kattintson a
OS
ikonra, és válassza ki a
Tulajdonságok
lehet
ő
séget.
3. Kattintson az
Eszközök
pontra és a
Karbantartás
most...
.
4. Adja
meg,
melyik
kötetet
kívánja
töredezettségmentesíteni, majd az indításhoz kattintson
a
Töredezettségmentesítés
opcióra.
Az
egész
folyamat
több
órás
is
lehet.
A
legjobb,
ha
a
Lemezkarbantartó
futtatása közben nem használja
számítógépét, mivel a rendszer bármilyen m
ű
velete
újraindíthatja a folyamatot. Ha a merevlemeze több
elkülönített részre van osztva, minden részre végre
hajtania ugyanezt a lépést.
Merevlemez kezelése
Szabad terület ellen
ő
rése a merevlemezen
1.
Kattintson a
Start
> Számítógép lehet
ő
ségre.
2. Jobb gombbal kattintson a
OS
ikonra, és válassza ki a
Tulajdonságok
lehet
ő
séget.
3. A
merevlemez Tulajdonságok
ablaka megjeleníti a szabad és foglalt
lemezterületet. Ha a merevlemez majdnem megtelt (kevesebb mint 100
MB), próbáljon meg lemezterületet felszabadítani.
Hogy egyszer
ű
en megállapíthassa, mennyi szabad és foglalt lemezterület
maradt, egyszer
ű
en húzza a kurzort a merevlemez ikon fölé. Az információ
automatikusan megjelenik.
Terület felszabadítása a merevlemezen
1. A Lomtár ürítése: Ha fájlt töröl a számítógépér
ő
l, a Windows a Lomtárba
helyezi át. Minden törölt fájl addig marad ott, mígnem a végleges törlés vagy az
eredeti helyreállításuk mellett dönt. Kattintson duplán a
Lomtárra
az Asztalon
és kattintson a
Lomtár ürítése
pontra, vagy csak a törlésre szánt tételeket
válassza ki. A küls
ő
eszközökr
ő
l, mint a memóriakártyákról törölt tételek nem
kerülnek a Lomtárba, véglegesen törl
ő
dnek.
2.
Törölje a használaton kívüli programokat:
Eltávolításához kattintson a
Start
> Vezérl
ő
pult >
Programs > Programok
és tulajdonságok
.
Sample
This manual is suitable for devices