Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 31 of 66)

Languages: Hungarian
Pages:66
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 66
Ügyfélszolgálat -
31
Ü
GYFÉLSZOLGÁLAT
B
IZTONSÁGOS
SZÁMÍTÓGÉP
-
HASZNÁLAT
Számítógépe legjobb és hosszú távú használata céljából használja az alábbi programokat, és rendszeresen
végezze el az e kézikönyvben leírt m
ű
veleteket.
Karbantartás
Javasolt karbantartási feladatok
A számítógép megfelel
ő
állapotának fenntartása érdekében bizonyos m
ű
veleteket rendszeresen (kb.
havonta egyszer) el kell végezni:
Hibaellen
ő
rzés
A
Lemez ellen
ő
rzése
eszköz rendszeres használata megbízható állapotban tartja rendszerét és megóvja az
információvesztést
ő
l. Két típusú hibát ellen
ő
riz és javít:
fájlrendszer hibák, mint a töredezett fájlok, amelyek nem lettek letörölve, valamint hibás méret
ű
, illetve
dátumú fájlok;
fizikai hibák, amelyek a merevlemez ún. klasztereiben és/vagy elhasználódott szektorterületein
fordulhatnak el
ő
.
1.
Kattintson a
Start
> Számítógép
opcióra. Jobb gombbal kattintson a
OS
ikonra, és válassza ki a
Tulajdonságok
lehet
ő
séget.
2.
Kattintson az
Eszközök
és
Ellen
ő
rzés most
pontra a Hibaellen
ő
rz
ő
mez
ő
ben.
3.
Aktiválja a
Fájlrendszer hibák automatikus javítása
pontot az opciós mez
ő
ben. Ha kipipálja a
Hibás
szakaszok keresése és javítási kísérlete
lehet
ő
séget, a számítógép a következ
ő
bekapcsoláskor
elvégzi a fizikai hibakeresést. A folytatáshoz kattintson a
Start
gombra.
Lemeztisztítás
A
Lemeztisztítás
varázsló segítségével helyet lehet felszabadítani a
lemezmeghajtón. Megkeresi a meghajtón és megjeleníti a nem
használt fájlokat, például az átmeneti Internet fájlokat, a Lomtárban
lév
ő
fájlokat és egyéb olyan ideiglenes fájlokat, amelyeket
biztonságosan ki lehet törölni.
1. Kattintson a
Start
> Számítógép
lehet
ő
ségre. Jobb
gombbal kattintson a
OS
ikonra, és válassza ki a
Tulajdonságok
lehet
ő
séget.
2. Válassza az
Általános
fület és kattintson a
Lemeztisztítás
gombra (a lemezmeghajtó ábrája mellett).
3.
Jelölje be a törölni kívánt kategóriákat a
Törlend
ő
fájlok
mez
ő
ben
és kattintson az
OK
gombra.
Sample
This manual is suitable for devices