Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 3 of 66)

Languages: Hungarian
Pages:66
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 66
Fontos információk -
3
F
ONTOS
INFORMÁCIÓK
Köszönjük, hogy a Packard Bell számítógépe mellett döntött!
Ez a kézikönyv bemutatja Önnek számítógépe jellemz
ő
it és segít számítógépe még jobb megismeréséhez.
Továbbá segítséget nyújt számítógépe karbantartásában és az esetlegesen felmerül
ő
problémák
elhárításában.
A számítógép használatának megkezdése el
ő
tt a Packard Bell javasolja az alábbi m
ű
veletek végrehajtását,
így a lehet
ő
legtöbbet hozhatja ki a számítógépéb
ő
l.
Packard Bell Recovery Management
Ha olyan problémával találkozik, amelynél a
Gyors
kezdési
és
hibaelhárítási útmutató
lépései nem
segítenek, futtathatja a
Packard Bell Recovery Management
programot. Ez a vásárláskori állapotba tudja
visszaállítani a számítógépet, miközben fenntartja a jelenlegi beállítások és személyes adatok kés
ő
bbi
visszaállításának lehet
ő
ségét (lásd 55. oldalon a részletekért).
Packard Bell Updator
Amint beállította az internet kapcsolatot, a
Packard Bell Updator
program segítségével biztosíthatja, hogy
számítógépe a legújabb meghajtó- és szoftverfrissítésekkel rendelkezzen. (lásd 22. oldalon oldalt a
részletekért).
Packard Bell InfoCentre
Számítógépe
felfedezéséhez,
mindenképpen
tekintse
meg
a
Packard
Bell
InfoCentre
dokumentációt, a számítógépre telepített elektronikus kézikönyvet. Ezt a kézikönyvet legalább
egyszer online frissítse (lásd 22. oldalon a részletekért).
Packard Bell honlap
Gyakran látogassa meg a www.packardbell.com oldalt! Tekintse át a Támogatás rész tartalmát; számos
naprakész információt, súgót, illeszt
ő
programot és letöltési lehet
ő
séget találhat itt. Látogasson el a
store.packardbell.com
honlapra,
ahol
megtekintheti
majd
megvásárolhatja
kiegészít
ő
inket,
vagy
megkeresheti az Önhöz legközelebbi áruházunkat!
Packard Bell Support
Írja le számítógépe sorozatszámát, a vásárlás idejét és helyét valamint a kézikönyv
borítóján található modellnevet. Továbbá,
ő
rizze meg a vásárlást bizonyító iratokat is.
Amennyiben felhív bennünket, írjon le minden hibaüzenetet, amely a problémát
okozhatja, és legyen Ön el
ő
tt a számítógép, lehet
ő
leg bekapcsolva. Ezeknek a
dolgoknak az elérhet
ő
sége jobb min
ő
ség
ű
és gyorsabb kiszolgálást tesz lehet
ő
vé.
Jótállási és kapcsolatfelvételi információk
A számítógépre vonatkozó jótállással és a technikai támogatás elérésével kapcsolatos információkat a
számítógéphez mellékelt Jótállási útmutató tartalmazza.
Sample
This manual is suitable for devices