Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 26 of 66)

Languages: Hungarian
Pages:66
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 66
26 -
Gyors kezdési és hibaelhárítási útmutató
E
LS
Ő
LÉPÉSEK
A
VILÁGHÁLÓN
A számítógép védelme
Alapvet
ő
fontosságú a számítógépet megvédeni a vírusoktól és az Internetr
ő
l érkez
ő
támadásoktól (ld.
Internet biztonsági ajánlat
a 20. oldalon és a
Biztonság
a 35. oldalon). A számítógép els
ő
elindításakor
javasolt egy átfogó Internet-biztonsági program végrehajtása. Ezt a védelmet a lehet
ő
leghamarabb aktiválni
kell, mindenképpen még az Internethez történ
ő
csatlakozás el
ő
tt.
Válasszon ‘internet-szolgáltatót’
Az Internet használata napjainkban a számítógép használatának természetes részévé
vált. Néhány egyszer
ű
lépéssel csatlakozhat a hatalmas tudásbázishoz és számos
kommunikációs eszközhöz. A lépések végrehajtásához el
ő
ször válasszon
internet-
szolgáltatót
(ISP), aki biztosítja számítógépe és az Internet közötti kapcsolatot.
Nézzen utána, hogy a környéken melyik szolgáltató kínál internet-szolgáltatást; ne
felejtse el megkérdezni ismer
ő
seit, barátait a tapasztalataikról, vagy olvasson
teszteket és felhasználói visszajelzéseket a témával kapcsolatban. A kiválasztott
szolgáltató ellátja majd a csatlakozáshoz szükséges információkkal (lehet, hogy
szüksége lesz további szoftverre, vagy speciális „dobozra”, amely a telefonvonalra
csatlakozik).
Csatlakozási típusok
A számítógépes modellt
ő
l, lakóhelyét
ő
l és kommunikációs igényeit
ő
l függ
ő
en számos csatlakozási
lehet
ő
sége van.
Betárcsázás
Egyes számítógépekben van telefonos feltárcsázós (’’modem) csatlakozó. Ennek segítségével a
telefonvonalon keresztül csatlakozhat az Internetre. Betárcsázós csatlakozással nem használhatja
egyszerre a modemet és a telefont. Ez a típusú csatlakozás csak abban az esetben ajánlott, ha
korlátozottak az Internet használati igényei, mivel a sebesség alacsony a díjazás pedig általában óránkénti
elszámolásban történik.
DSL (ADSL)
A DSL (Digital Subscriber Line) egy “mindig-aktív” csatlakozás, amely a telefonvonalon keresztül fut. Mivel a
DSL és a telefon nem ugyanazt a frekvenciát használják, internetezés közben telefonálhat is. Ahhoz, hogy
DSL kapcsolatot tudjon létesíteni, a telefontársaság központi székhelyének közelében kell tartózkodnia (a
szolgáltatás vidéki területeken néha nem áll rendelkezésre). A sebesség lakhely szerint változhat, de
általában gyors és megbízható Internet csatlakozást kínál a DSL. Mivel állandóan csatlakoztatva van,
általában havi fix elszámolásban történik a díjazás.
Megjegyzés:
A DSL kapcsolathoz szükség van megfelel
ő
modemre. A modemet általában az
internetszolgáltató biztosítja az el
ő
fizetéskor. Sok ilyen modem magában foglal egy routert, amely
biztosítja a hálózati és Wi-fi hozzáférést.
Kábel
A kábel csatlakozás gyors és “mindig-aktív” Internet szolgáltatást biztosít TV-kábelen keresztül. Ez általában
nagyobb városokban oldható meg. Internetezés közben akár nézheti a kábelcsatornákat vagy telefonálhat
is.
Sample
This manual is suitable for devices