Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 15 of 66)

Languages: Hungarian
Pages:66
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 66
Számítógépes alapismeretek -
15
Kijelz
ő
és audiocsatlakozók
VGA Port - Csatlakozás a monitorhoz a VGA porton keresztül. A monitor általában tartalmazza a
megfelel
ő
kábelt.
DVI Port - Monitor csatlakoztatása DVI (Digital Video Interface) porttal. A monitor általában
tartalmazza a megfelel
ő
kábelt.
Megjegyzés:
Sok monitor 15 pólusú analóg csatlakozást használ, ezért szükség lehet adapterre vagy
DVI-analóg kábelre.
S-Video (TV-kimenet) csatlakozó - S-Video TV-kimeneti csatlakozó lehet
ő
vé teszi kompatibilis
televízió csatlakoztatását.
HDMI (TV-kimenet) csatlakozó - HDMI TV-kimeneti csatlakozó lehet
ő
vé teszi kompatibilis
kijelz
ő
eszköz
csatlakoztatását
(például
nagy
képfelbontású
televízió)
egyetlen,
könnyen
alkalmazható csatlakozó segítségével.
Vigyázat!
Ha a televízó hangszóróit kívánja használni, módosítania kell az audio kimenetet vagy
a számítógép vonalkimeneti csatlakozóját össze kell kötni a televízióval (vagy a
hangszórórendszerrel).
Vonalkimenet - Sztereó fejhallgatót vagy saját áramellátással rendelkez
ő
hangszórókat
csatlakoztathat. Audio eszközök csatlakoztatásával a beépített hangszórók kikapcsolódnak.
Mikrofon - Lehet
ő
vé teszi, hogy küls
ő
mikrofont csatlakoztasson, így a számítógéppel mono
hangot vehet fel, vagy a bevitt hangot feler
ő
sítheti. Ha küls
ő
mikrofont csatlakoztat, a bels
ő
mikrofon kikapcsol.
Egyéb csatlakozók
Memóriakártya-olvasó - A memóriakártyákat adatok tárolására és szállítására használják digitális
kamerákban, PDA-kban, MP3-lejátszókban és mobiltelefonokban (lásd 11. oldalon).
TV-tuner - Lehet
ő
vé teszi antenna csatlakoztatását és analóg vagy digitális televízióadás
megtekintését a számítógépen (lásd 23. oldalon). Az antenna csatlakoztatásához szükség lehet egy
adapterre – ha a számítógép rendelkezik kett
ő
TV-tuner csatlakozóval, használjon egy
elosztókábelt a két port antennához való csatlakoztatásához.
Megjegyzés:
A TV-tunernek kompatibilisnek kell lennie az adott területen fogható jelekkel.
AC adapter (DC bemenet) - Lehet
ő
vé teszi a számítógép csatlakoztatását a mellékelt AC
adapterhez. A számítógéphez a Packard Bell által hitelesített adapter szükséges.
Egyéb jellemz
ő
k
Távvezérl
ő
vev
ő
je - A távvezérl
ő
vev
ő
je (kereskedelmi forgalomban kapható IR) lehet
ő
vé teszi a
számítógép médiafunkcióinak távolról történ
ő
vezérlését, ha kompatibilis távvezérl
ő
t használ hozzá
(opcionális).
Vigyázat!
Az érzékel
ő
nem egy ’teljes’ IR port, és csak egy távvezérl
ő
jeleit képes fogni. Nem
használható arra, hogy más eszközökkel, például mobiltelefonokkal kommunikáljon.
Kensington zár - Ehhez Kensington biztonsági zárat vagy más kompatibilis zárakat kapcsolhat,
amellyel megel
ő
zheti a készülék eltulajdonítását.
A számítógép BE/KI kapcsolása
A számítógép BE kapcsolása
1. El
ő
ször kapcsolja BE a számítógéphez csatlakoztatott eszközöket úgy, hogy lenyomja a rajtuk lév
ő
f
ő
KI-
BE kapcsoló gombot.
2.
Majd a KI-BE kapcsoló lenyomásával kapcsolja be a számítógépet is.
Sample
This manual is suitable for devices