Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 14 of 66)

Languages: Hungarian
Pages:66
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 66
14 -
Gyors kezdési és hibaelhárítási útmutató
Ne tegye a használt akkumulátorokat a háztartási hulladék közé. Az akkumulátorok/elemek végleges
eltávolítását az érvényes nemzeti jogszabály és rendelet szerint kell végezni. Az akkumulátorok
környezetbarát összegy
ű
jtésével, újrahasznosításával és elhelyezésével kapcsolatos információkért
forduljon a helyi hulladékkezelési képviselethez.
Az akkumulátor nem megfelel
ő
cseréje robbanásveszéllyel jár. Csak a gyártó által ajánlott vagy ennek
megfelel
ő
típusúval cserélje le.
Portok és csatlakozók
A Packard Bell számítógépeken leggyakrabban az alábbiakban ismertetett portok és csatlakozók találhatók.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezek a számítógép vásárlásakor már a gépen találhatók, továbbá azt sem,
hogy kizárólag ezekre lenne korlátozva. A vásárolt modellhez tartozó dokumentáció megjelenítéséhez
nézzen utána az
InfoCentre
-ben.
Óvintézkedések
Bármilyen eszköz csatlakoztatása el
ő
tt olvassa el a hozzá tartozó telepítési utasításokat.
Ne távolítson el eszközt, ha a számítógép használja azt.
A legtöbb eszköz “melegen behelyezhet
ő
". Ez azt jelenti, hogy be lehet helyezni, és el lehet távolítani
ő
ket, miközben a számítógép be van kapcsolva. Azonban bizonyos eszközöket deaktiválni kell, miel
ő
tt
eltávolítanák azokat a számítógépb
ő
l (lásd
Kártya eltávolítása küls
ő
olvasóból
11. oldalon).
Kommunikációs portok
Hálózat - Csatlakoztassa számítógépét egy hálózathoz (‘LAN’) vagy nagysebesség
ű
Internet-
kapcsolathoz.
Modem - A bels
ő
fax- vagy adatmodem betárcsázós kapcsolaton keresztül csatlakozik az
Internethez.
A hálózati port nagyon hasonló a modem portjához, ezek gyakran egymás közelében vannak.
A hálózati port kissé nagyobb, mint a modem port.
Vigyázat!
Zivataros körülmények között válassza le az összes csatlakozó kábelt; válassza le a
modemet a telefonvonalról, a TV-portot az antennáról és a hálózati kábelr
ő
l. A közeli
telefonvonalakat vagy antennát ért villámcsapás kárt tehet a modemben, a TV kártyában, s
ő
t az
egész számítógépes rendszerben is. A termék jótállása nem vonatkozik arra az esetre, ha a
számítógép villámcsapás miatt sérül meg.
B
ő
vít
ő
csatlakozóhelyek
USB (Universal Serial Bus) - Az USB csatlakozók a számítógéphez sokféle perifériális eszköz
csatlakoztatását teszik lehet
ő
vé (például: billenty
ű
zet, nyomtató, szkenner).
IEEE 1394 (FireWire)
- Az IEEE 1394 port (más néven FireWire
vagy i.LINK) lehet
ő
vé teszi
nagysebesség
ű
digitális eszközök, például digitális videokamerák, küls
ő
merevlemez meghajtók
vagy szkennerek csatlakoztatását számítógépre.
ExpressCard - Ez a csatlakozó lehet
ő
vé teszi ExpressCard/34 vagy ExpressCard/54 b
ő
vít
ő
kártya
alkalmazását.
Megjegyzés: Az ExpressCard csatlakozóba PC-kártya nem helyezhet
ő
.
eSATA - Az eSATA csatlakozó lehet
ő
vé teszi kompatibilis küls
ő
tárolóeszköz (általában
merevlemezes meghajtó) kapcsolódását nagy sebesség
ű
SATA csatlakozáson keresztül.
Sample
This manual is suitable for devices