Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 13 of 66)

Languages: Hungarian
Pages:66
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 66
Számítógépes alapismeretek -
13
Figyelmeztetés!
Ne takarja be a hálózati adaptert, és ne helyezzen rá más tárgyakat. Azáltal,
hogy távol tart más tárgyakat az adaptert
ő
l, lehet
ő
vé teszi annak megfelel
ő
h
ű
tését.
Kizárólag a számítógéppel szállított hálózati adaptert használja. Annak ellenére, hogy más
adapterek hasonlóan nézhetnek ki, használatukkal károsíthatja a számítógépet.
Hosszú ideig tartó használat után túlmelegedhet a váltakozó áramú tápegység és a számítógép
alja. Ez normális, de a hosszas érintkezés sérüléseket okozhat.
Akkumulátorok
Ha nem tartózkodik AC konnektor közelében, számítógépe újratölthet
ő
akkumulátorából táplálkozik. Az
akkumulátor eltávolítható, ami azt jelenti, hogy összetett akkumulátort vihet magával hosszabb utakra vagy
kicserélheti a használt akkumulátort.
Megjegyzés:
Bár az akkumulátor gyárilag fel van töltve, a szállítási és raktározási id
ő
csökkentheti a
kezdeti töltöttséget. Számítógépe els
ő
használatakor csatlakoztassa a hálózati adaptert, és töltse fel
teljesen az akkumulátort.
Tekintse át az
InfoCentre
vonatkozó fejezetét a számítógép akkumulátorainak jobb megismeréséhez.
Akkumulátor élettartama
Az akkumulátor élettartama függ a számítógép használati módjától, az akkumulátor kapacitásától és a
számítógép kialakításától. Az id
ő
múlásával az akkumulátorok egyre kisebb teljesítményt nyújtanak.
Akkumulátor élettartamának meghosszabbítása
Ha utazás közben használja a készüléket, néhány egyszer
ű
tanács betartásával meghosszabbíthatja az
akkumulátor m
ű
ködési idejét. A képerny
ő
fényerejének csökkentése meghosszabbítja az akkumulátor
élettartamát (a legtöbb számítógép automatikusan csökkenti a képerny
ő
fényerejét, ha akkumulátorról
m
ű
ködik). Az akkumulátor élettartama a következ
ő
körülmények között a leghosszabb:
Az akkumulátor új, és teljesen fel van töltve.
Nincs csatlakoztatva küls
ő
eszköz (pl. ExpressCard) vagy bizonyos opciók (pl. vezeték nélküli hálózat)
nem aktívak.
A számítógép merevlemeze, optikai meghajtója és processzora nem vagy alacsony terhelésen dolgozik.
Az energiatakarékossági funkciók be vannak kapcsolva. Módosíthatja a számítógép energiaellátási
beállításait
a
következ
ő
kre
kattintva:
Start
>
Vezérl
ő
pult >
Rendszer
és biztonság
>
Energiagazdálkodási lehet
ő
ségek
.
Bizonyos akkumulátortípusokat karban kell tartani élettartamuk fenntartása érdekében.
Ne tegye ki az akkumulátort közvetlen napfénynek. A széls
ő
séges h
ő
mérsékleti viszonyok befolyásolják
az akkumulátor teljesítményét. Legjobb az akkumulátort szobah
ő
mérsékleten használni és tölteni.
Az akkumulátorok cseréje
Az akkumulátor eltávolítható és cserélhet
ő
. Az akkumulátor cseréje el
ő
tt olvassa el az erre vonatkozó
biztonsági el
ő
írásokat.
Némely számítógépben egy kis lítium akkumulátor (’CMOS’ akkumulátor)
ő
rzi meg az alapvet
ő
konfigurációs információkat (pl. dátum és id
ő
). Abban az esetben, ha az akkumulátor nem képes megtartani
ezeket az információkat, javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot egy képzett m
ű
szerésszel, aki kicseréli ezt
az akkumulátort.
Akkumulátorral kapcsolatos biztonsági intézkedések és ártalmatlanítás
Az akkumulátorok olyan kémiai keveréket tartalmaznak, amellyel körültekint
ő
en kell eljárni. Miel
ő
tt
hulladékként semlegesítené az akkumulátort, fedje le ragasztószalaggal a csatlakozókat. Ne szerelje
szét az akkumulátort.
Sample
This manual is suitable for devices