Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 12 of 66)

Languages: Hungarian
Pages:66
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 66
12 -
Gyors kezdési és hibaelhárítási útmutató
Írható meghajtók lemez kompatibilitása:
DVD±RW író
: DVD±RW meghajtók (vagy DVD Dual meghajtók) írják a DVD-RW és
DVD+RW meghajtók által támogatott lemezeket, valamint írhatják a DVD-RAM
lemezeket (a meghajtó m
ű
szaki adataitól függöen).
Kétréteg
ű
DVD-RW író:
A kétrétegú DVD-RW meghajtók (vagy DVD+R9 DL meghajtók)
írják az írható CD-, és DVD- ("-" vagy "+"), DVD-RAM lemezeket és a kétréteg
ű
lemezeket, amelyek csaknem kétszer annyi adatot képesek tárolni, mint a hagyományos
lemezek.
Blu-Ray Kombó meghajtó
: Blu-Ray Kombó meghajtó írja az írható CD-lemezeket, minden
"hagyományos" írható DVD-lemezt (nem a "High-definition" DVD-lemezeket) és olvashatják (de nem
írják) a Blu-Ray lemezeket.
Blu-Ray író
: A Blu-Ray meghajtók írják az írható CD-lemezeket és az összes "hagyományos" írható DVD-
és Blu-Ray-lemezeket. Ezek nem feltétlenül írják az írható HD DVD-lemezeket.
Óvintézkedések
Miel
ő
tt elindítana egy programot, helyezze a megfelel
ő
lemezt a meghajtóba.
Ne er
ő
ltessen lemezt a meghajtóba. Bizonyosodjon meg, hogy a lemez megfelel
ő
en van behelyezve,
majd csukja be a tálcát.
Ne vegye ki a lemezt miel
ő
tt bezárná az azt használó programot. Ellenkez
ő
esetben el
ő
fordulhat, hogy a
számítógép nem válaszol. Amennyiben ez történik, indítsa újra a számítógépet a Windows
feladatkezel
ő
vel.
Ha a tálca nem nyílik ki, próbálja meg kézzel kinyitni:
1.
Kapcsolja ki a számítógépet.
2. Óvatosan csúsztasson be egy kiegyenesített gémkapcsot a vészkiadó nyílásba (ha van ilyen). Ne
használjon ceruzát, mivel ennek hegye beletörhet a vészkiadó nyílásba és károsíthatja a meghajtót.
Mindig tartsa becsukva a meghajtó tálcáját amikor nem használja azt. Ne érintse meg a meghajtó optikai
lencséjét, ha a lencse szennyezett az optikai meghajtó nem m
ű
ködik megfelel
ő
en.
Ne törölje a lencsét átlagos törl
ő
kend
ő
vel. Használjon gyapot tisztítóeszközt a lencse óvatos tisztítására.
Az optikai meghajtó els
ő
osztályú lézer termékként van min
ő
sítve.
Megjegyzés:
Ez a termék szerz
ő
i jogok védelmére szolgáló technológiát tartalmaz, melyet az Egyesült
Államokban szabadalmak és egyéb, szellemi tulajdonjogra vonatkozó törvények védenek. E szerz
ő
i
jogokat véd
ő
technológia használata a Macrovision engedélyéhez van kötve, és a Macrovision külön
engedélye nélkül csak otthoni illetve más korlátozott megtekintésre használható fel. Visszafejtése vagy
visszafordítása tilos.
Tápegység
Számítógépének folyamatos, stabil áramforrásra van szüksége a megfelel
ő
m
ű
ködéshez. Amennyiben
otthon használja, a hálózati adaptert csatlakoztathatja az elektromos hálózatra, és használhatja ameddig
csak szükséges. Utazás közben, vagy ha csak egyszer
ű
en nem akar vezetékeket, számítógépe
akkumulátora segítségével is m
ű
ködtethet
ő
.
AC Hálózati adapter
Számítógépe
a
mellékelt
küls
ő
hálózati
adaptert
(trafó)
használva
csatlakozhat a hálózati áramkörre. Egy olyan tápkábelt is mellékeltünk, amely
megfelel annak a szabványnak, amely abban az országban érvényes, ahol a
készüléket vásárolta.
A hálózati adapter egy id
ő
ben képes m
ű
ködtetni számítógépét és tölteni az
akkumulátort.
Sample
This manual is suitable for devices