Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 10 of 66)

Languages: Hungarian
Pages:66
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 66
10 -
Gyors kezdési és hibaelhárítási útmutató
Távvezérl
ő
(opcionális)
Használja az összes kedvelt digitális szórakoztatási lehet
ő
séget egy helyen a könnyen használható
médiacenter menürendszerrel
Médiacenter (ld. 23. oldalon) és távirányítóval!
A távvezérl
ő
és az opcionális vev
ő
telepítése
Miel
ő
tt elindítja a
Windows Media Centert
(lásd 23.
oldalon), készítse el
ő
a távvezérl
ő
t.
1. Ha a számítógépe nem rendelkezik bels
ő
infravörös
vev
ő
vel, szükség lesz egy USB-s vev
ő
re. Ha van ilyen,
csatlakoztassa az USB-vev
ő
t a számítógép egy USB-
portjához.
2.
Helyezze be a távvezérl
ő
be az elemeket; ellen
ő
rizze,
hogy az elemek polaritása megfelel
ő
legyen.
A távvezérl
ő
funkciói
1. Lejátszás és felvétel vezérlése (felvétel, lejátszás,
megállítás, visszatekerés, el
ő
retekerés, visszaugrás,
szünet, el
ő
reugrás).
2.
BE/KI kapcsolás vagy gyors újraindítás
3. Vissza
4.
További információ
5.
Iránygombok (fel, le, balra, jobbra) és OK
6.
Start (Windows billenty
ű
)
7. Hanger
ő
-szabályozók (hanger
ő
növelése/
csökkentése)
8. Elnémítás
9.
TV felvétel megnyitása
10.Útmutató megnyitása
11.Program/Csatorna fel/le
12.DVD-menü
13.Él
ő
TV-adás megnyitása
14.Számgombok, Törlés és Enter
15.Teletext kiválasztása (piros, zöld, sárga, kék)*
16.Teletext (teletext indítása TV üzemmódban)*
* opcionális – nem mindenhol érhet
ő
el
A számítógép meghajtói
Az alább ismertetett meghajtók használata a leggyakoribb a Packard Bell számítógépeken. Ez azonban nem
jelenti azt, hogy ezek a számítógép vásárlásakor már a gépen találhatók, továbbá azt sem, hogy kizárólag
ezekre lenne korlátozva. A vásárolt modellhez tartozó dokumentáció megjelenítéséhez nézzen utána az
Packard Bell InfoCentre
-ben.
8
2
5
15
14
7
3
4
11
6
16
9
10
13
12
1
Sample
This manual is suitable for devices