Packard Bell EN BG48 user manual download

Languages: Hungarian
Pages:66
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 66
Tartalomjegyzék -
1
Gyors kezdési és hibaelhárítási
útmutató
T
ARTALOMJEGYZÉK
Termékregisztráció
2
Fontos információk
3
Számítógépes alapismeretek
4
Biztonság és kényelem
...................................
4
Biztonsági óvintézkedések
........................
4
Egészségügyi óvintézkedések
..................
5
Ismerkedés a számítógéppel
..........................
6
Vezérl
ő
eszközök (Billenty
ű
zet/Érint
ő
pad). 6
Érint
ő
képerny
ő
(opcionális)
......................
7
Hanger
ő
szabályozók
................................
9
Távvezérl
ő
(opcionális)
...........................
10
A számítógép meghajtói
.........................
10
Tápegység
..............................................
12
Portok és csatlakozók
.............................
14
A számítógép BE/KI kapcsolása
.............
15
A számítógép feljavítása
.........................
17
Internet és szoftver
19
A Windows és szoftvere használata
..............
19
Üdvözl
ő
központ
......................................
19
Internet biztonsági ajánlat
.......................
20
Packard Bell Recovery Management
......
20
Packard Bell Updator
..............................
22
A számítógép dokumentációja
................
22
Multimédia fájlok lejátszása
....................
23
Social Networks (opcionális)
...................
25
Els
ő
lépések a világhálón
..............................
26
A számítógép védelme
...........................
26
Válasszon ‘internet-szolgáltatót’
.............
26
Hálózati kapcsolatok
...............................
27
Szörfözzön a világhálón!
.........................
28
Ügyfélszolgálat
31
Biztonságos számítógép-használat
...............
31
Karbantartás
...........................................
31
Frissítések
...............................................
35
Biztonság
................................................
35
Windows Távsegítség
.............................
41
Észlelés és javítás
.........................................
42
Top 5 hibajavítási esetek
........................
42
Egyéb hibajavítások
................................
47
A rendszer helyreállítása
...............................
55
A rendszer helyreállításához
...................
55
El
ő
re telepített szoftverek és
meghajtóprogramok helyreállítása
..........
55
Visszaállítás egy el
ő
z
ő
rendszerállapotba
...................................
56
A rendszer visszaállítása a gyári
állapotba
.................................................
57
Jogszabályi információ
59
Környezet
62
Szoftver Licensz
63
Tárgymutató
64
Copyright ©2010. Minden jog fenntartva.
PBNB
Sample
This manual is suitable for devices