Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 8 of 61)

Languages: Dutch
Pages:61
Description:Algemene gebruikers-handleiding
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 61
8 -
Handleiding Aan de slag en problemen oplossen
Touch-toepassingen
Wellicht beschikt de computer over enkele touch-toepassingen. Deze bevatten een eenvoudigere interface met grotere
knoppen en besturingselementen die zijn aangepast voor het aanraken en verschuiven van items op het scherm. Zie de hulp
bij deze programma’s voor meer informatie.
Virtueel toetsenbord
Met een virtueel toetsenbord kan tekst worden ingevoerd op een touchscreen. Open het virtueel toetsenbord door op het
scherm te tikken. Tik vervolgens op het tabblad
Invoerscherm
aan de linkerkant van het scherm. Als u het virtueel toetsenbord
opent, verschijnt het bovenop andere geopende vensters. U kunt het naar een handigere plek verslepen.
Pas de instellingen van het virtueel toetsenbord aan via
Start > Configuratiescherm > Tablet PC instellingen
en kies op het tabblad
Overig
de optie
Ga naar instellingen van Invoerscherm
.
Het scherm ijken
Als het scherm niet correct reageert, is het wellicht nodig het scherm te herijken. Ga eerst
naar
Start
>
Configuratiescherm
>
Hardware
en
geluid
>
Tablet
PC
instellingen
. Op het tabblad
Weergave
kiest u
IJken...
. Volg de aanwijzingen om het
scherm te ijken.
Overige opties
Extra configuratie-opties zijn beschikbaar in
Start > Configuratiescherm
onder
Tablet PC instellingen
en
Pen en aanraken
.
Opmerking:
Bepaalde touchscreens hebben een dunne luchtlaag tussen de glaslaag
en resistieve touchfilm. Af en toe kan een reeks concentrische vormen, Newtonringen
genoemd, verschijnen. Dit wordt veroorzaakt doordat licht tussen twee oppervlakken
met verschillende temperatuur en druk wordt weerspiegeld. Dit is normaal en de
ringen verdwijnen na enkele minuten.
Het touchscreen reinigen
Touchscreens zijn erg gevoelig. Als het oppervlak wordt gereinigd, mag geen enkel schoonmaakmiddel worden gebruikt.
Volg het advies van
Computer schoonmaken
op pagina 4.
Volumebeheer
Behalve met het volumebeheer op de computer, toetsenbord, of luidsprekers (afhankelijk van uw apparatuur), kunt u het
volume en balans van de luidsprekers ook aanpassen vanuit Windows.
Het volume aanpassen
Pas het volume aan door te klikken op het
Luidsprekerpictogram
in het
Meldingesgebied
, naast de
klok.
Sample
This manual is suitable for devices